ยื่นภาษี2563 ยื่นยังไง ที่ไหน เมื่อไหร่

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ยื่นภาษี2563 ยื่นยังไง ที่ไหน เมื่อไหร่

12/02/2020 | ชีวิตดีกับ TQM | ยื่นภาษี 2563 ยื่นอย่างไร ยื่นที่ไหน ยื่นได้ถึงเมื่อไหร่?

     การยื่นภาษีประจำปีเสมือนเป็นหนึ่งในหน้าที่ของมนุษย์เงินเดือนและเหล่าฟรีแลนด์ เมื่อในทุกๆ ปีจะต้องมีการวางแผนให้รอบคอบในการรวบรวมเอกสาร คำนวณรายได้ทั้งหมดในปีก่อนหน้านั้น เมื่อหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนแล้ว ต้องจ่ายค่าภาษีเท่าไหร่ และที่สำคัญสามารถยื่นภาษีได้ถึงเมื่อไร วันนี้พี่หมี TQM มีมาอัพเดตกับ ยื่นภาษี 2563 ยื่นอย่างไร ยื่นที่ไหน ยื่นได้ถึงเมื่อไหร่? มาดูกัน

ยื่นภาษี 2563 อย่างไร

1. เริ่มจากการคำนวณรายได้สุทธิของตัวเองก่อน 

สูตรคำนวณรายได้สุทธิของตัวเอง “เงินได้ - ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อนภาษี = เงินได้สุทธิ”
 
  • ค่าใช้จ่ายที่ใช้หักจะเหมาจ่าย 50% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
  • ลดหย่อนภาษี 5 กลุ่ม ได้แก่
  • กลุ่มที่ 1 ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว
  • กลุ่มที่ 2 ค่าลดหย่อนกลุ่มประกัน เงินออมและการลงทุน
  • กลุ่มที่ 3 ค่าลดหย่อนอสังหาริมทรัพย์
  • กลุ่มที่ 4 ค่าลดหย่อนกลุ่มเงินบริจาค
  • กลุ่มที่ 5 ค่าลดหย่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

แนะนำบทความ : ประกันแบบไหนลดหย่อนภาษีได้

2. นำจำนวนเงินได้สุทธิมาเทียบดูอัตราภาษีที่ต้องเสีย 

 
สูตรคำนวณภาษีตามขั้นบันได “เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี = ภาษีที่ต้องจ่าย”
โดยใช้วิธีเก็บภาษีตามขั้นบันได ตั้งแต่ 5-35% 
 
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เงินได้สุทธิต่อปี อัตราภาษีเงินได้
0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี
150,001-300,000 บาท 5%
300,001 – 500,000 บาท 10%
500,001-750,000 บาท 15%
750,001-1,000,000 บาท 20%
1,000,001 - 2,000,000 บาท 25%
2,000,001 – 5,000,000 บาท 30%
5,000,001 บาทขึ้นไป 35%

ยื่นภาษีใช้เอกสารอะไรบ้าง

1. เอกสารหลักฐานแสดงการมีรายได้ 
     สำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนและฟรีแลนซ์รับจ้างงาน จะใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ในการยื่นภาษี โดยในเอกสารจะแจ้งยอดรายได้และภาษีที่หักไว้แล้ว รวมถึงข้อมูลประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย
2. เอกสารหลักฐานประกอบการลดหย่อนภาษี 
     เช่น ใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย หลักฐานการจดทะเบียนสมรส แบบ ล.ย. 03 หรือ แบบ ล.ย. 04 (ขึ้นอยู่กับกลุ่มลดหย่อนภาษี) หลักฐานการขาย LTF หรือ RMF เป็นต้น

ยื่นภาษี 2563 ที่ไหน

     ช่องทางในการยื่นภาษี สามารถยื่นได้หลายช่องทาง ได้แก่
  • ยื่นแบบแสดงภาษีด้วยตัวเองที่กรมสรรพากร
  • ยื่นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร https://www.rd.go.th/ ซึ่งจะสามารถยื่นได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63
  • ยื่นผ่านแอปพลิเคชั่น RD Smart Tax แต่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรก่อน

ยื่นภาษี 2563 ได้ถึงเมื่อไหร่

     เมื่อรวบรวมเอกสารครบแล้ว ให้รีบยื่นแสดงภาษีให้เร็วที่สุด โดยปกติทางสรรพากรจะเปิดให้ยื่นได้ถึงสิ้นเดือน มี.ค. 63 แต่การยื่นภาษีปี 2563 นี้ ขยายเวลายื่นภาษีถึง 30 มิ.ย. 2563
 
     รู้แบบนี้แล้ว เพื่อนๆ คนไหนที่ยังไม่ได้ยื่นภาษีปี 2563 สามารถคำนวณภาษีที่ต้องเสียในปีนี้และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมยื่นภาษีให้เร็วที่สุด เพราะถ้าเรายื่นภาษีเร็วเท่าไหร่ ก็จะได้ภาษีคืนเร็วเท่านั้น และนอกจากจะยื่นภาษีแล้ว อย่าลืมวางแผนการลดหย่อนภาษีต่างๆ ในปีนี้ เช่น ทำประกันสุขภาพ เพื่อให้เราจ่ายภาษีในปีหน้าในอัตราที่ถูกลง มาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีให้เต็มที่กันครับ 
 

 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ