รถเก่าเกิน 7 ปีต้องต่อภาษีอีกไหม ?

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
รถเก่าเกิน 7 ปีต้องต่อภาษีอีกไหม ?

29/03/2019 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | รถเก่าเกิน 7 ปีต้องต่อภาษีไหม แล้วต้องทำยังไง

สิ่งที่ควรรู้ สำหรับการต่อภาษีรถยนต์เกิน 7 ปี 

     ต่อภาษีรถยนต์ ถือเป็นสิ่งบังคับที่รถยนต์ทุกคันต้องมี เพราะเป็นภาคบังคับ โดยต้องต่อภาษีรถยนต์ของตัวเอง ซึ่งหากเป็นในส่วนของรถยนต์ใหม่นั้นสามารถเลือกต่อภาษีรถยนต์แบบออนไลน์ได้ แต่หากใช้รถมาสักระยะแล้ว และรถมีอายุที่มากกว่า 7 ปีขึ้นไป ต้องต่อภาษีอีกหรือไม่ และต้องต่อรูปแบบไหนวันนี้พี่หมีจะพาไปหาคำตอบกันครับ
 
     การต่อภาษีรถยนต์ที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป ต้องมีขั้นตอนในการตรวจสภาพรถเพิ่มเติม โดยทางกรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการตรวจสอบสภาพรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ว่ารถยนต์นั้นจะต้องมีสภาพที่แข็งแรง มั่นคง และ ลักษณะ ขนาด รวมถึงเครื่องอุปกรณ์ของรถ ต้องถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกระทรวง เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่
 
รถเก่าเกิน 7 ปีต้องต่อภาษี
 

รถที่มีอายุมากกว่า 7 ปี ต้องต่อภาษีรถยนต์ไหม?

     คำตอบคือต้องต่อภาษีครับ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ใหม่ หรือ รถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 7 ปี ก็ต้องต่อภาษีรถยนต์ ซึ่งสามารถเลือกต่อล่วงหน้าได้ เมื่อรู้ว่าใกล้หมดอายุแล้ว โดยการต่อภาษีรถยนต์พร้อมตรวจสภาพรถยนต์ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนถึงวันครบกำหนดสิ้นสุดอายุภาษีประจำปี
 
วิธีการต่อภาษีรถยนต์ ที่มีอายุมากกว่า 7 ปี
 
• เตรียมสมุดจดรายการ จดทะเบียนรถ หรือ สำเนารายการจดทะเบียนรถ และหลักฐานการทำ พ.ร.บ. ที่ยังไม่หมดอายุ อย่างน้อย 3 เดือน
• นำรถเข้าไปตรวจสภาพ เพื่อนำใบรับรองที่ได้จากสถานตรวจสภาพรถ ตรอ. ในการยืนยันว่ารถยนต์อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นอันตรายและใช้งานต่อไปได้ อัตราการตรวจสภาพรถยนต์หากเป็นรถเปล่ามีน้ำหนักไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม ค่าตรวจจะอยู่ที่ 150 บาท แต่หากน้ำหนักมากกว่านี้จะอยู่ที่ 250 บาท
• หากเป็นรถที่มีการติดตั้งแก๊ส ไม่ว่าจะ LPG หรือ CNG ต้องมีใบรับรองการติดตั้งและตรวจสภาพแนบมาด้วย
• เมื่อเตรียมเอกสารทั้งหมดแล้ว ก็นำไปยื่นต่อภาษีประจำปีที่กรมขนส่ง หรือ สถานที่เปิดรับบริการต่อภาษีประจำดีได้เช่นเดียวกันครับ
• โดยการนับอายุงานของการใช้รถยนต์ ให้เริ่มนับอายุจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรก จนถึงวันครบกำหนดการเสียภาษีประจำปี และรถที่ทำการดัดแปลงจนมีสภาพที่ผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้ อย่างเช่น เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนลักษณะรถ ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง ตัวเลขเครื่องยนต์ เลขตัวรถยนต์ที่ขาดหายหรือชำรุด จนไม่สามารถตรวจสอบได้ อาจมีส่วนที่ต้องจ่ายค่าปรับหรือค่าดัดแปลงต่างๆ เพิ่มขึ้นด้วย
 
กรมขนส่งทางบก
     แต่อย่าชะล่าใจปล่อยให้หมดอายุก่อนแล้วค่อยต่อภาษีนะครับ เพราะว่าการยื่นต่อภาษีก็จะยุ่งยากขึ้นอีก อีกทั้งยังต้องเสียค่าปรับ 1% ของค่าภาษีรถยนต์ต่อเดือนนั้นเอง หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ต่อภาษีรถยนต์ เกิน 3 ปี กรมการขนส่งจะยึดทะเบียนและคู่มือ อีกทั้งยังถูกบันทึกระงับป้ายทะเบียนที่ใช้ และต้องทำการชำระค่าปรับและค่าภาษีทั้งหมดก่อน จึงจะสามารถทำการอย่างอื่นต่อได้นะครับ
 
นอกจากต่อภาษีรถยนต์แล้ว อย่าลืมเลือกต่อประกันรถยนต์เพื่อรับความคุ้มครองด้านต่างๆ เพิ่มเติมด้วยนะครับ ทั้งในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมรถ การชดเชยในส่วนของค่าเสียหายต่างๆ สอบถามข้อมูลประกันภัยรถยนต์เพิ่มเติมจากพี่หมีได้ที่ 1737 ตลอด 24 ชั่วโมงนะครับ
 
READ MORE : 
 
 

ค้นหาราคาประกันรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์

//