ลดหย่อนภาษีประกันต้องแจ้งความประสงค์ก่อน

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ลดหย่อนภาษีประกันต้องแจ้งความประสงค์ก่อน

21/12/2018 | ชีวิตดีกับ TQM | ลดหย่อนภาษีประกัน ต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิทางภาษีก่อน

รู้หรือไม่ ลดหย่อนภาษีประกัน ต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิทางภาษีก่อน

 
สำหรับมนุษย์เงินเดือน การมีประกันสุขภาพหรือประกันชีวิต ก็เป็นความอุ่นใจอย่างหนึ่งที่จะช่วยคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาล หากเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ รวมไปถึงค่าชดเชยต่าง ๆ ที่จะได้รับความคุ้มครองจากประกันด้วย นอกจากนี้ทั้งประกันสุขภาพและประกันชีวิตยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีก แต่หลาย ๆ คนก็ยังไม่ทราบว่าหากจะลดหย่อนภาษีจากประกัน จะต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิทางภาษีก่อน แล้วจะต้องทำอย่างไร? ไม่ต้องกังวล เพราะพี่หมีมีวิธีมาบอกกันครับ
 

ก่อนอื่น มาทำความรู้จักว่า ประกันสามารถลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

ผู้ที่ทำประกันสุขภาพ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 15,000 บาท และสามารถลดหย่อนจากประกันชีวิตได้ไม่เกิน 100,000 บาท
 
ลดหย่อนภาษีประกัน
 
โดยประกันสุขภาพที่นำมาลดหย่อนภาษีได้ จะต้องเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การชดเชยกรณีทุพพลภาพและสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก ประกันภัยโรคร้ายแรง และประกันภัยการดูแลระยะยาว
 
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315) ผู้มีเงินได้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากประกันสุขภาพและประกันชีวิต จะต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีกับบริษัทประกันภัยก่อน ซึ่งทางบริษัทประกันภัยจะส่งแบบฟอร์มให้กับผู้เอาประกัน หลังจากนั้นทำการกรอกข้อมูลลงบนแบบฟอร์มแล้วส่งคืนบริษัทประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยส่งข้อมูลเบี้ยประกันให้แก่กรมสรรพากรต่อไป
 
สำคัญ! หากผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ไม่ได้แจ้งความประสงค์ต่อบริษัทประกันภัยก่อน จะไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีได้
 
จะเห็นได้ว่าการแจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต่อบริษัทประกันภัย จะช่วยให้ผู้เอาประกันไม่ต้องยุ่งยากในการส่งข้อมูลเบี้ยประกันไปให้กรมสรรพากร เพราะบริษัทประกันภัยได้ดำเนินการให้เราแล้วนั่นเอง สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ยังไม่มีประกันสุขภาพและสนใจที่จะทำ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีและได้รับความคุ้มครองในชีวิต พี่หมีแนะนำประกันสุขภาพมนุษย์เงินเดือน TQM ใช้ลดหย่อนภาษีได้ เป็นประกันที่จ่ายเบี้ยน้อย แต่ได้รับประโยชน์สุดคุ้ม ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 400,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินสูงสุด 6,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD ครั้งละ 1,000 บาท และมี Care Card ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรกรุงศรี ผ่อน 0% และรับเงินคืน 100 บาท
 
 
 RAED MORE : 
 
 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ