ลงทะเบียนว่างงาน สิทธิจากประกันสังคม

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ลงทะเบียนว่างงาน สิทธิจากประกันสังคม

05/10/2019 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | ลงทะเบียนว่างงาน สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม

รวมขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินหลังจากว่างงานกับประกันสังคม

     เมื่อคุณเข้าสู่ระบบเป็นพนักงานบริษัทและได้รับสวัสดิการจากบริษัทด้วยการทำประกันสังคม คุณต้องทราบว่านอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลแล้วยังต้องรู้ว่ามีสิทธิประโยชน์อีกมากมายที่เป็นสิทธิ์พื้นฐานที่คุณควรรู้ โดยเฉพาะเรื่องการใช้สิทธิ์รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน แต่เงื่อนไขคือต้องเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 เท่านั้น
 
เงื่อนไขรายงานตัวว่างงานกับกรมจัดหางาน
 
(ข้อมูลจากเว็บไซต์ประกันสังคม)
 
5 เอกสารที่ต้องใช้ขอรับประโยชน์ว่างงาน?
 
1. หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
2. หนังสือขอรับผลประโยชน์ สปส. 2-01/7 ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม
3. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09
4. หากต้องถูกออกจากงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ต้องมีหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหน้าแรก ของ 11 ธนาคารนี้เท่านั้น
 
11 ธนาคารนี้เท่านั้นที่ใช้สมุดบัญชีหน้าแรกได้
1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)         
2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)          
3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)         
4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)          
5) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)          
6) ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)         
7) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)          
8) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)          
9) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย         
10) ธนาคารออมสิน        
11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ว่างงาน
1) เดินทางไปยังประกันสังคมใกล้บ้าน
เมื่อคุณเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว ต้องเตรียมตัวเดือนทางไปที่สำนักงานประกันสังคมได้ทุกพื้นที่ ยกเว้นสำนักงานใหญ่ที่กระทรวงสาธารณสุข และหากยังไม่ได้รับหนังสือ สปส. 2-01/7 ก็ไปขอกับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมได้เลย แต่ย้ำว่าต้องรีบไปทำเรื่องไม่เกิน 30 วันหลังจากที่ทำงานไม่ได้ ทั้งกรณีถูกจ้างออก ลาออก สิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือออกแบบสุดวิสัยต่าง ๆ  การลาออกทุกกรณีก็สามารถยื่นขอรับสิทธิ์นี้ได้ และจะได้รับเงินตามเงื่อนไขของประกันสังคม ให้สรุปแบบเข้าใจง่าย ๆ ก็คือ หากเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับค่าชดเชยต่อเดือนไม่เกิน 4,500 บาท ไม่เกิน 90 วัน (คือ หากยังหางานไม่ได้ใน 3 เดือน ก็จะได้รับ 4,500 x 3 = 13,500 บาท) หากสงสัยอะไรเพิ่มเติม กดคลิกดูข้อมูลเว็บไซต์ประกันสังคมได้อย่างละเอียดที่ www.sso.go.th
 
หน้าตาของเว็บไซต์ประกันสังคมแบบใหม่ www.sso.go.th
 
(ภาพหน้าแรกของเว็บไซต์ประกันสังคม)
 
2) รายงานตัวว่างงานออนไลน์
นอกจากไปยื่นเรื่องว่างงานกับประกันสังคมแล้วต้องรายงานตัวว่างงานกับกรมการจัดหางาน ซึ่งหากไม่สะดวกจะเดินทางไปยังกรมทุกเดือน ๆ ก็สามารถไปกดคลิกบนเว็บไซต์ empui.doe.go.th ได้ ซึ่งต้องเข้ามาคลิกยืนยันตัวไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชี และสามารถกดคลิกก่อนล่วงหน้าจะถึงวันครบกำหนดรายงานได้ประมาณ 7 วัน โดยต้องใส่ข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน และกลุ่มเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งหากบัตรชำรุดทำให้มองเห็นเลขหลังบัตรไม่ชัด จะต้องไปทำบัตรใหม่ถึงจะเข้าถึงข้อมูลกรมการจัดหางานได้
 
 
ข้อมูลที่ต้องกรอกในเว็บไซต์กรมการจัดหางาน empui.doe.go.th
(ภาพเว็บไซต์กรมการจัดหางาน)
 
 
เงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออก ไม่ใช่เงินชดเชยว่างงาน
หลายคนเข้าใจผิดว่าเงินที่ได้จากการว่างงานคือเงินที่ได้จากการลาออกจากประกันสังคม ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เงินที่ได้หลังจากลาออกจากประกันสังคมจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนหนึ่ง แต่เงินชดเชยช่วยเหลือว่างงาน จะเป็นเงินที่ชดเชยช่วยให้คุณยังมีรายได้ อย่างน้อยก็เฉลี่ยตกวันละ 150 บาท สามารถซื้ออาหารหรือใช้จ่ายระหว่างวันได้
 
ตารางเงินชดเชยชราภาพจากประกันสังคม
 
(ตัวอย่างข้อมูลเงินสมทบชราภาพ)
 
     สำหรับใครที่ต้องการสร้างสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้แก่ตัวเองเพื่อรองรับค่ารักษายามเจ็บป่วย ก็สามารถเลือกทำประกันสุขภาพเพิ่มเติมจากประกันสังคม และประกันกลุ่มได้ หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามพี่หมีได้ที่  Live Chat หรือโทร 1737 ได้เลยครับ
 
 
 READ MORE : 
 

 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ