วันหยุดยาว เที่ยวสบายหายห่วง

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
วันหยุดยาว เที่ยวสบายหายห่วง

10/12/2015 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | วันหยุดยาวปีนี้ เที่ยวสบายหายห่วง | TQM ทีคิวเอ็ม


อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย ก็จ่าย

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 5 ล้านบาท

ค่ารักษาฯ อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย 3 แสนบาท

ใช้รถเฉพาะวันหยุด ไม่ต้องเสียเงินทั้งปี

ขับรถ จะผิดจะถูก ซ่อมรถเรา 1 แสนบาท

รถถูกขโมย หรือ ไฟไหม้ ก็จ่าย 1 แสนบาท

เริ่ม เพียง 450 บาท

พิเศษฝากบ้านไว้กับเรา  + 150 บาท

ขโมยขึ้นบ้าน จ่าย 1 แสนบาท ไฟไหม้ จ่าย 1 แสนบาท