วิธีการตรวจเช็ค Fire Alarmว่ายังทำงานได้

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
วิธีการตรวจเช็ค Fire Alarmว่ายังทำงานได้

09/08/2019 | ชีวิตดีกับ TQM | วิธีการตรวจเช็ค Fire Alarm

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทำอย่างไร?

     ระบบ Fire Alarm หรือ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีการติดตั้งภายในอาคาร อย่างเช่น อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ ความร้อน การไหลของน้ำในเส้นท่อ เป็นการควบคุมระบบการประมวลผล ที่ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  มีการส่งเสียงเตือนภัยภายในอาคาร เพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้คนในพื้นที่อพยพบออกจากที่เกิดเหตุ โดยจะต้องมีการประเมินสถานการณ์ วางแผน รับรู้เหตุการณ์ ได้อย่างรวดเร็ว
 
      ปัญหาเพลิงไหม้สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ โดยส่วนใหญ่มักเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร บ้านเรือน ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดกระแสไฟฟ้า สาเหตุมีด้วยกันอย่างเช่น เสียบปลั๊กไฟฟ้าทิ้งไว้, ไฟฟ้าลัดวงจร, เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดรั่ว เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ หลายอาคาร บ้านเรือน หันมาติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วันนี้พี่หมีมาพร้อม วิธีการตรวจเช็ค Fire Alarm ว่ายังทำงานได้ดีอยู่หรือไม่? เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย หรือ เลี่ยงภัยที่จะเกิดได้
 
ระบบ Fire Alarm หรือ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

1.ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในตู้ และ ความสะอาด
2.ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า การรั่วไหล
3.ตรวจสอบ Battery 24 VDC
4.ตรวจสอบ Battery Charger
5.ตรวจสอบหลอดไฟ ระบบแสดงการทํางานของอุปกรณ์ LED Lamp
6.ตรวจสอบสภาพของ ตู้ FCP – Control Panel
7.ตรวจสอบการทํางานของระบบ Function
8.ตรวจสอบการทํางานของ Heat ทําความสะอาด Heat
9.ตรวจสอบการทํางานของ Smoke ความสะอาด Smoke
10.ตรวจสอบการทํางานของกระดิ่ง, ไฟกระพริบ, ไฟกระพริบ, เสียง เป็นต้น
11.ตรวจสอบการทํางานของ Manual Station หมั่นทําความสะอาด Manual Station
 
บ้านเรือน ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้
 
     ความเสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ไฟฟ้าลัดวงจร สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ แต่…ก็ใช่ว่าจะไม่มีวิธีในการรับมือ ป้องกันปัญหาเพลิงไหม้ ดังนี้
• การตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ว่าชำรุด เสียหาย หรือไม่ อย่างเช่น สายไฟ เครื่องทำความร้อน เครื่องจักร เป็นต้น
• การจัดระเบียบภายในอาคาร เก็บกวาด รักษา ระวังสิ่งที่จะสามารถทำให้เกิดเพลิงไหม้
• อย่าจุดเทียนไหว้พระทิ้งไว้
• อย่าเสียบสายไฟฟ้าค้างไว้ตลอดทั้งวัน ทั้งคืน
• อย่าติดตั้งเครื่องไฟฟ้า ติดฝาผนังเกินไป เพราะความร้อนจะระบายออกไม่ได้
• อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือ มีการปลอมแปลง
• ไฟฟ้าลัดวงจร สายไฟที่เก่าเปื่อย 
• หลีกเลี่ยงวัตถุที่เกิดการระเบิด หรือ กระแสไฟ ใกล้มือเด็ก
• เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน หรือ สำนักงาน เกิดรั่วไหล
 
     การติดตั้ง Fire Alarm ได้รับความนิยมอย่างมาก เปรียบเสมือนเครื่องแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ช่วยรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร บ้านเรือน ช่วยลดปัญหาอัตราการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน ให้คุณเตรียมความพร้อมเมื่อได้ยินเสียงแจ้งเตือนจาก Fire Alarm เพื่ออพยพออกจากพื้นที่ อย่าลืมเช็คระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา หมั่นทำความสะอาด ดูแลรักษา
 
     ทางที่ดีพี่หมีแนะนำ เลือกทำประกันอัคคีภัย หรือ ประกันบ้าน เพื่อเป็นเบาะคอยรองรับความเสี่ยงต่างๆ จากเหตุเพลิงไหม้ในอนาตค ทั้งบ้าน และ ทรัพย์สิน คุณ จะได้รับความคุ้มครอง ค่าความเสียหายทั้งหมด จากบริษัทประกันตามแผนประกันที่เลือกไว้ให้คุณ และสมาชิกภายในครอบครัวอุ่นใจมากขึ้น ในกรณีบ้านเกิดเพลิงไหม้ อย่าลืมถ่ายรูปความเสียหาย ทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 
READ MORE :