วิธีคำนวณภาษีฉบับฟรีแลนซ์ แสนง่าย

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
วิธีคำนวณภาษีฉบับฟรีแลนซ์ แสนง่าย

18/05/2020 | ชีวิตดีกับ TQM | วิธีคำนวณภาษีฉบับฟรีแลนซ์ แสนง่าย

     ไม่ใช่แค่กลุ่มมนุษย์เงินเดือนเท่านั้น แต่อาชีพอิสระอย่าง ฟรีแลนซ์ ก็ต้องยื่นภาษีด้วยเช่นกัน แต่สำหรับกลุ่มฟรีแลนซ์มือใหม่ ที่พึ่งผันตัวเองมาทำงานนี้ในยุคโควิด-19 อาจจะสงสัย ว่าเขาคำนวณภาษีอย่างไร วันนี้พี่หมี TQM จะพาไปหาคำตอบกันครับ

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ฟรีแลนซ์จะโดนหักภาษี 2 รอบ

1. หักภาษี ณ ที่จ่ายทันที เป็นจำนวน 3% ของเงินที่จ่ายให้ผู้ว่าจ้างทุกครั้ง 
2. คำนวณภาษีจากรายได้สะสมที่ได้รับจากผู้ว่าจ้าง คือการคำนวณเงินได้สุทธิ ว่าอยู่ในลำดับขั้นใดแล้วคำนวณภาษีที่ต้องจ่าย หากมากกว่า 3% ที่โดนหัก ณ ที่จ่ายไปแล้ว ฟรีแลนซ์จะต้องจ่ายภาษีเพิ่ม หรือถ้าน้อยกว่าก็สามารถขอคืนภาษีได้
 

สิ่งที่ฟรีแลนซ์ต้องเตรียมก่อนยื่นภาษี

1. ต้องคอยจดบันทึกไว้อย่างละเอียดว่า ได้เงินมาจากที่ใดบ้าง และแต่ละที่ได้จำนวนเท่าไร
2. เก็บเอกสาร "ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย" หรือที่เรียกว่า "ใบ 50 ทวิ" ไว้ด้วยทุกครั้งที่ได้เงินจากการทำงาน เนื่องจากต้องนำเอาข้อมูลในเอกสารนี้ไปยื่นภาษี โดยกรณีนี้จะต้องเป็นรายได้ที่เกิน 1,000 บาทขึ้นไป

วิธีคำนวณรายได้สุทธิฉบับมนุษย์ฟรีแลนซ์

     สำหรับมนุษย์ฟรีแลนซ์ จะใช้เกณฑ์เงินได้สุทธิในการคำนวณเหมือนมนุษย์เงินเดือน คือรายได้ทั้งหมดที่ได้รับตลอดปี หักลบด้วยค่าใช้จ่าย และหักลบด้วยค่าลดหย่อนเพิ่มเติม  โดยเขียนเป็นสมการดังนี้
 
รายได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อนภาษี = เงินได้สุทธิ
 
     โดยเงินได้ของฟรีแลนซ์จะเข้าข่าย "เงินได้ประเภทที่ 2" ตามประมวลรัษฎากร หรือ "เงินได้มาตรา 40 (2)" ซึ่งเงินได้มาตรานี้จะคือ
 
มาตรา 40 (2) เงินได้จากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน หรือจากการรับทำงานให้นั้นไม่ว่าหน้าที่ หรือตำแหน่งงาน หรืองานที่รับทำให้นั้นจะเป็นการประจำหรือชั่วคราว ฯลฯ
 
     ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับฟรีแลนซ์นั้น จะใช้การหักแบบเหมา คือ หักเหมา 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนค่าลดหย่อนภาษีนั้นมีหลายรายการ โดยขึ้นอยู่กับสถานภาพและภาระของแต่ละคน เช่น ซื้อกองทุน LTF RMF ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เป็นต้น
 

วิธีคำนวณภาษีฉบับมนุษย์ฟรีแลนซ์

     เมื่อเราคำนวณเงินได้สุทธิออกมาแล้ว จะนำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อ โดยใช้วิธีคำนวณภาษีแบบเดียวกับมนุษย์เงินเดือนคือ เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี ซึ่งทางกรมสรรพากรจะกำหนดเกณฑ์อัตราภาษีตามขั้นเงินได้สุทธิต่อปี ดังนี้
 
คำนวณภาษีฉบับมนุษย์ฟรีแลนซ์
เงินได้สุทธิต่อปี อัตราภาษีเงินได้มนุษย์ฟรีแลนซ์
0-150,000 ได้รับการยกเว้น
150,001-300,000  5%
300,001-500,000
10%
500,001-750,000 15%
750,001-1,000,000 20%
1,000,001-2,000,000 25%
2,000,001-5,000,000 30%
> 5,000,001 35%
 
     และนี่คือวิธีการคำนวณภาษีฉบับมนุษย์ฟรีแลนซ์เช่นคุณ แนะนำให้เพื่อนๆ เก็บเอกสารหรือหลักฐานสำคัญไว้ให้พร้อมเสมอ เมื่อถึงเวลายื่นภาษีคือ ช่วงต้นปี ตั้งแต่มกราคม-มีนาคมของปีถัดไป จะได้ไม่วุ่นวายเพียงแค่คำนวณตามที่พี่หมีบอกและยื่นภาษีออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรได้เลย
 

 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ