วิธีจองคิวสอบใบขับขี่

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
วิธีจองคิวสอบใบขับขี่

08/02/2019 | ชีวิตดีกับ TQM | วิธีจองคิวสอบใบขับขี่ออนไลน์

วิธีจองคิวสอบใบขับขี่ทางออนไลน์ล่วงหน้า
     ก่อนจะมีรถก็ควรมีใบขับขี่ซะก่อน เพราะหากคุณขับขี่รถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ จะถือว่าผิดกฎหมายและจะต้องได้รับโทษทางแพ่ง รวมไปถึงอาจเสียสิทธิ์ในการขับขี่รถตลอดชีวิตและเสียสิทธิ์การได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย สำหรับผู้ที่จะสอบใบขับขี่ เดี๋ยวนี้ก็มีการจองคิวที่ไม่ยุ่งยากเลย สามารถจองคิวผ่านระบบออนไลน์ง่าย ๆ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 
จองคิวสอบใบขับขี่
 

ขั้นตอนการจองคิวสอบใบอนุญาตขับขี่ออนไลน์

1. กรมการขนส่งทางบกจะเปิดให้จองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ www.ebooking.dlt.go.th โดยสามารถขอใบอนุญาต ดังนี้ ใบอนุญาตขับรถใหม่, ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว และใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ขาดเกิน 1 ปี และขาดเกิน 3 ปี)
2. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เมื่อกรอกเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลการจอง ให้คุณจดหมายเลข Ticket ID และ หมายเลขที่จอง เพื่อใช้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในวันที่มาอบรมและทดสอบ
3. มารายงานตัวก่อนเวลา 07.45 น. เพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนเข้ารับการอบรม หากไม่ทัน ระบบจะตัดสิทธิ์การจอง
4. สามารถจองได้เพียง 1 ครั้งภายในวันดังกล่าว และติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งที่คุณได้ทำการจองไว้เท่านั้น
5. หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นวันเวลา สถานที่อบรม ให้ไปที่เมนูแก้ไขข้อมูลการจองที่นั่งอบรม โดยจะอนุญาตให้แก้ไขก่อนการสอบได้ล่วงหน้าเพียง 2 วัน
6. รอการจองคิว โดยจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 วันทำการ
 
สอบใบขับขี่ที่กรมขนส่งฯ

เอกสารการสอบใบขับขี่

- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าผู้สอบใบขับขี่ไม่มีโรคประจำตัว ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อการขับรถ และไม่วิกลจริตฟั่นเฟือน มีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์กำหนดและมีที่อยู่ ตราประทับของสถานพยาบาลชัดเจน
- ใบอนุญาตขับขี่ฉบับเดิม (ถ้ามี)
 
     ในวันสอบใบขับขี่จริง ให้แต่งกายสุภาพ โดยงดใส่เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ และมาก่อนเวลานัด 30 นาที หากไม่ติดต่อภายในเวลากำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที ซึ่งคุณจะต้องทำการจองคิวใหม่
 
สอบใบขับขี่
 
     การจองคิวสอบใบขับขี่ผ่านช่องทางออนไลน์ ถือว่าไม่ยากเลย และสร้างความสะดวกสบายสำหรับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างมากขึ้น มีใบขับขี่แล้ว พี่หมีขอแนะนำให้ทำประกันรถยนต์ด้วยนะครับ เพื่อความอุ่นใจในการขับขี่ เพราะอุบัติเหตุบนท้องนั้นสามารถเกิดได้ทุกเวลา หากมีประกันรถยนต์ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายไปได้มาก
 
READ MORE : 
 

 

ค้นหาราคาประกันรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์