วิธีเคลมกระเป๋าเดินทางหาย กับประกัน

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
วิธีเคลมกระเป๋าเดินทางหาย กับประกัน

07/11/2019 | เรื่องกิน เรื่องเที่ยว | วิธีเคลมกระเป๋าเดินทางหาย

เคลมกระเป๋าเดินทางหายมีขั้นตอนอย่างไร?

     การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ถือเป็นสิ่งที่คนยุคใหม่นั้นกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบันนั้นราคาไม่สูงอย่างที่คิด อีกทั้งยังมีการจัดโปรโมชั่นการเดินทางจากสายการบินอีกหลากหลายเส้นทาง และการเปิดประเทศฟรีวีซ่าสำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยให้สามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ทำให้สนามบินขาออกนั้นครึกครื้นมาก
 
กระเป๋าเดินทางหาย ทำอย่างไรได้บ้าง
 
     แต่การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศนั้นนอกจากการวางแพลนท่องเที่ยว การเลือกจองตั๋วเครื่องบิน การเลือกจองที่พัก การเลือกจองบัตรกิจกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ในต่างประเทศแล้วนั้น ควรเลือกทำประกันเดินทางนั้นเพราะถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ และค่อนข้างสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ เพราะประกันเดินทางมีทั้งความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาล หากเกิดเจ็บป่วย หรือ บาดเจ็บในต่างประเทศ ความคุ้มครองไฟล์ทบิน เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การถูกเลื่อนไฟล์ทบิน และ คุ้มครองกระเป๋าเดินทางเสียหาย สูญหายหรือชำรุด
 
     ซึ่งกระเป๋าเดินทางเสียหายเรายังอุ่นใจได้ว่าของเรายังอยู่ครบ แต่หากกระเป๋าเดินทางสูญหายต้องทำยังไงดี สามารถเคลมประกันได้หรือไม่ และต้องเคลมวิธีไหน พี่หมีมีคำตอบมาฝากครับ
 
 
 
     สำหรับกระเป๋าเดินทางสูญหายนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ 2 กรณีคือ การสูญหายระหว่างขนส่งกระเป๋า หรือ การส่งกระเป๋าไปผิดสถานที่ หรือ ผิดประเทศ โดยสายการบินซึ่งทางสายการบินต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือตามค่าเสียหายที่เกิดขึ้นและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบินนั้นๆ ด้วย อีกกรณีคือการถูกขโมย ซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่กระเป๋าเดินทางเราอาจจะไปเหมือนคนอื่นจนทำให้อาจมีคนหยิบผิด หรือ ถูกขโมยไปได้เช่นเดียวกัน หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ซึ่งเราสามารถเคลมกับประกันเดินทางได้ทั้ง 2 กรณี
 
วิธีเคลมกระเป๋าเดินทางหาย
 
เคลมกระเป๋าเดินทางหาย ต้องทำยังไง
 
     หากไม่พบกระเป๋าเดินทางของเรา ณ สายพาน ให้เดินไปที่เคาน์เตอร์ Lost Luggage Claim ของสายการบิน ซึ่งจะเป็นจุดบริการลูกค้าในส่วนของบริษัทที่ดูแลกระเป๋าเดินทางให้แก่เรา ซึ่งเราต้องใช้แท็กบาร์โค้ดที่คุณจะได้รับตอนเช็คอิน และ รูปกระเป๋า (ถ้ามี) โดยทางสนามบินจะเช็คให้เบื้องต้นว่าตอนนี้กระเป๋าเดินทางของเราอยู่ที่ใด มาถึงแล้วหรือยังหากเกิดความสูญหายจริง เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย และค่าชดเชยจากสายการบินได้ ทั้งกรณีรับกระเป๋าล่าช้า และกรณีสูญหาย โดยทางสายการบิน อาจจะหาของที่มีมูลค่าใกล้เคียงมาทดแทน หรือ จ่ายเป็นเงิน แต่ก็จะมีข้อจำกัดการชดเชยสูงสุดให้แก่ความเสียหายนั้นๆ เช่นเดียวกัน
 
     หากสายการบินไม่รับผิดชอบและเรามีประกันเดินทาง สามารถเคลมกับประกันเดินทางได้ สำหรับกระเป๋าเดินทางสูญหาย หากต้องการเคลมประกันต้องมีเอกสารการยืนยันจากทางสายการบินอย่างเป็นทางการ ว่ากระเป๋าเดินทางของคุณได้มีการ “สูญหาย” โดยในเอกสารนั้นจะมีการระบุอีกด้วยว่าทางสายการบินได้ชดเชยความเสียหายให้คุณ มูลค่าเท่าไหร่แล้วบ้างจากนั้นบริษัทประกันจะต้องรับผิดชอบต่อ แต่หากสูญหายระหว่างการเดินทางที่พ้นจากสนามบินไปแล้ว ก็ต้องใช้เอกสารเป็นหลักฐานการแจ้งความด้วยนั่นเอง
 
เอกสารที่ต้องใช้ในการเคลมกระเป๋าสูญหายกับบริษัทประกัน 
 
• เอกสารเป็นทางการของสายการบินเพื่อยืนยันว่ากระเป๋าเดินทางสูญหาย แบบเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบเสร็จของสิ่งของที่คุณต้องการเคลมประกัน
• รูปสิ่งของที่หายไปเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ (ถ้าหากมี)
• เอกสารบรรลุข้อตกลง ในเรื่องมูลค่าที่สายการบินได้จ่ายคุณไปแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายไปแล้วเท่าไหร่จากสายการบิน
 
     สำหรับใครที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศนั้นก็อย่าลืมเลือกทำประกันเดินทางต่าง ซึ่งพี่หมีก็มีความคุ้มครองประกันเดินทางอย่าง กับ อุ่นใจด้วยประกันเดินทางจาก TQM ที่มีความคุ้มครองประกันเดินทางให้เลือกหลากหลาย โดยค่าเบี้ยเริ่มต้นที่หลักร้อย หรือสอบถามพี่หมีเพิ่มเติมได้ที่ 1737 ตลอด 24 ชั่วโมงนะครับ
 
READ MORE : 
 
 
 

ประกันภัยการเดินทาง

แผนการเดินทางของฉัน