สถานที่สอบใบขับขี่วันเสาร์-อาทิตย์

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
สถานที่สอบใบขับขี่วันเสาร์-อาทิตย์

02/03/2019 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | สถานที่สอบใบขับขี่วันหยุดสอบที่ไหนได้บ้าง

สถานที่สอบใบขับขี่วันเสาร์-อาทิตย์ สบายใจไม่ต้องลางาน

     เป็นมนุษย์เงินเดือน แล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปสอบใบขับขี่? หลายคนคงเคยสงสัย เพราะจะสอบใบขับขี่ทีก็ต้องลางานให้วุ่นวาย แต่คนมีรถหรือคน(กำลัง)มีรถไม่ต้องเซ็ง เพราะปัจจุบันมีให้สอบใบขับขี่โดยไม่ต้องรอแค่วันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้น วันเสาร์-อาทิตย์สามารถไปทำได้แล้วไม่ต้องเสียวันลา ซึ่งวันนี้พี่หมีได้นำข้อมูลการสอบใบขับขี่เสาร์-อาทิตย์ ว่าสามารถไปทำวันไหนและที่ไหนได้บ้าง
 
เอกสารการสมัครสอบใบขับขี่
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ใบรับรองแพทย์ที่แพทย์สภารับรอง อายุไม่เกิน 1 เดือน
 
 
สถานที่สอบใบขับขี่วันเสาร์-อาทิตย์
 
วันและสถานที่เปิดสอบใบขับขี่เสาร์-อาทิตย์
     กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับภาคเอกชน เปิดสอบใบขับขี่เสาร์-อาทิตย์ หรือ โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตขับรถยนต์ สำหรับผู้ผ่านการอบรมและทดสอบตามเกณฑ์ ณ กรมการขนส่งทางบก โดยใช้ระยะเวลาในการอบรมและทดสอบทั้งหมด 2 วัน ดังต่อไปนี้
วันเสาร์ เปิดอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านกฎหมายจราจรทางบก, มารยาทในการขับรถ และเทคนิคการขับรถให้ปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้บนท้องถนน และทดสอบความรู้ โดยสอบเป็นข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)
วันอาทิตย์  เปิดให้ทดสอบการขับรถในสนามสอบมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก
 
สนามสอบใบขับขี่รถยนต์
     
มนุษย์เงินเดือนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถไปสอบใบขับขี่ตามกำหนดการจัดอบรมเสริมความรู้และสอบใบขับขี่รถยนต์ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ประจำปี 2562 ตามวันและสถานที่ดังต่อไปนี้
• เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 9-10 เปิดสอบใบขับขี่ที่วิริยะประกันภัย และวันที่ 23-24 เปิดสอบใบขับขี่ที่ Bridgestone
• เดือนมีนาคม วันที่ 23-24 เปิดสอบใบขับขี่ที่ ปตท.
• เดือนพฤษภาคม วันที่ 4-5 เปิดสอบใบขับขี่ที่ Bridgestone
• เดือนมิถุนายน วันที่ 1-2 เปิดสอบใบขับขี่ที่วิริยะประกันภัย และวันที่ 22-23 เปิดสอบใบขับขี่ที่ ปตท.
• เดือนกรกฎาคม วันที่ 13-14 เปิดสอบใบขับขี่ที่วิริยะประกันภัย
• เดือนสิงหาคม วันที่ 24-25 เปิดสอบใบขับขี่ที่ Bridgestone
• เดือนกันยายน วันที่ 21-22 เปิดสอบใบขับขี่ที่ ปตท.
• เดือนตุลาคม วันที่ 26-27 เปิดสอบใบขับขี่ที่ศูนย์ Honda
• เดือนพฤศจิกายน วันที่ 16-17 เปิดสอบใบขับขี่ที่ Bridgestone และวันที่ 24-25 เปิดสอบใบขับขี่ที่ ปตท.
• เดือนธันวาคม วันที่ 14-15 เปิดสอบใบขับขี่ที่ Honda
 
     สำหรับคนที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร หรือโทร. 02-271-8888 ต่อ 4202-3 หากสอบผ่านและได้ใบขับขี่แล้ว ก็อย่าลืมซื้อประกันภัยรถยนต์ เพื่อช่วยคุ้มครองขณะขับขี่บนท้องถนนด้วยนะครับ
 
 READ MORE : 
 
 
 

ค้นหาราคาประกันรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์