สอบใบขับขี่แบบใหม่ ยากไม่ใช่เล่น

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
สอบใบขับขี่แบบใหม่ ยากไม่ใช่เล่น

01/02/2017 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | สอบใบขับขี่แบบใหม่ ยากไม่ใช่เล่น | TQM

สอบใบขับขี่แบบใหม่ ยากไม่ใช่เล่น

 

สอบใบขับขี่แบบใหม่ มีอะไรเพิ่มขึ้นบ้าง?

 

  ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 กรมการขนส่งได้เพิ่มชั่วโมงอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถชั่วคราวจากเดิม 4 ชั่วโมง เป็น 5 ชั่วโมง เรียบร้อยแล้วครับ เพื่อเพิ่มคุณภาพมาตรฐานของผู้ขับรถให้มีทักษะและความรู้การขับรถอย่างปลอดภัย ลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

 

  มาถึงมือใหม่ที่จะต้องไปสอบใบขับขี่กันบ้าง ไม่ต้องกังวลนะ มาเตรียมตัวไปพร้อมกับพี่หมีกันเลย!

 

ขั้นแรกมาเตรียมเอกสารที่ต้องยื่นขอทำใบขับขี่กันก่อนครับ

  1. บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาเซ็นสำเนาถุูกต้อง

  2. กรณีไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้บัตรข้าราชการ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่ใช้แทนพร้อมสำเนา

  3. ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า, ที่อยู่, สัญชาติ ให้เตรียมหลักฐานการเปลียนแปลงแก้ไข ถ่ายสำเนาและนำหลักฐานมาด้วยครับ

  หลังจากเตรียมตัวพร้อมแล้ว ให้ยื่นเอกสารจองวันอบรมได้ ตั้งแต่เวลา 7.00-15.00 น. (หากของคิวได้วันแรก อาจได้ทำการอบรมวันแรกเลยครับ)

 

วันที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพ, อบรม, สอบข้อเขียน

1. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  - ทดสอบการมองเห็นสี : ทดสอบการการมองเห็น สีเขียว เหลือง แดง

  - ทดสอบสายตาทางลึก : ปรับแท่งแนวตั้งให้ขนานกันได้มากที่สุด

  - ทดสอบสายตาทางกว้าง : บอกสีที่มุมตา โดยล็อกหน้าตรงได้ถูกต้อง

  - ทดสอบปฎิกิริยาเท้า : ความสามารถในการใช้เบรค

 

2. เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง

ประกอบด้วย กฎหมาย 1 ชั่วโมง 30 นาที, การขับรถอย่างปลอดภัย 2 ชั่วโมง, จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ 1 ชั่วโมง และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล 30 นาที

 

3. ทดสอบข้อเขียน

จะต้องได้คะแนน ขั้นต่ำ 90% หรือตอบถูก 45 ข้อจาก 50 ข้อ เมื่อสอบข้อเขียนผ่าน ให้มาทดสอบขับรถในวันทำการถัดไป แต่ไม่เกิน 90 วัน

         

ข้อเขียนจะเน้นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่ เช่น หมวดคำถามที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายและป้ายจราจรต่างๆ อาทิ ห้ามแซง ห้ามเลี้ยว การหยุดรถ และการห้ามหยุดรถ เพื่อให้ผู้ขอรับใบขับขี่ได้มีความรู้ความเข้าใจในการขับขี่รถที่ถูกต้อง โดยสามารถเข้าไปศึกษาได้ทางเว็บไซต์ www.dlt.go.th 

 

วันที่ สอบปฏิบัติทั้งหมด 3 ท่า

ท่าที่ 1 การเดินหน้าถอยหลัง

ขับรถเดินหน้าและถอยหลังออกโดยตลอดช่องเดินรถ ซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งไว้ในแนวตรงขนานกัน 2 แถว มีความยาวประมาณ 10 - 12 เมตร หลักแต่ละหลักในแถวเดียวกัน มีระยะห่าง 1.5 เมตร ส่วนความกว้างของช่องเดินรถเท่ากับความกว้างสุดของตัวรถบวกกับอีก 50 เซนติเมตร ต้องไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก

 

ท่าที่ 2 การจอดเทียบฟุตบาท

  1. ด้านซ้ายของรถต้องขนานขอบทางและห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 เซนติเมตร

  2. กันชนหน้าหรือล้อหน้าสุดหรือขอบล้อสำหรับที่ไม่มีกันชนหน้าต้องไม่ล้ำเกินจุดหยุดรถข้างทาง และต้องอยู่ห่างจากจุดหยุดรถนั้น ไม่เกิน 1 เมตร

  3. ต้องไม่ขับรถปีนทางเท้าหรือขอบทาง

 

ท่าที่ 3 การถอยหลังเทียบจอด

  นำรถถอยหลังเข้าจอด โดยท้ายรถต้องตั้งฉากกับขอบทาง ล้อรถต้องไม่ทับเส้นแบ่งช่องทาง ไม่ปีน หรือไม่ตกขอบทาง แต่ให้ชนหรือเบียดขอบทางได้

 

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน?

  1. ผู้ขับขี่สามารถต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้า 3 เดือน หรือภายใน 1 ปีหลังจากหมดอายุไปแล้วครับ

  2. หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่

  3. ถ้าใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี ผู้ขับขี่ต้องสอบข้อเขียน และสอบภาคปฏิบัติทั้งหมด เช่นเดียวกับผู้ที่ขอรับใบขับขี่เป็นครั้งแรก รวมทั้งขอใบรับรองแพทย์เพิ่มเติมด้วยครับ

 

      สำหรับคนที่ต้องไปต่อใบขับขี่อย่าปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุก่อนนะครับ เพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะโดนตำรวจจับ จะถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาทเลยนะ แนะนำให้ต่อก่อนหมดอายุจะดีที่สุดนะ ออกรถมาแล้ว มีใบขับขี่ถูกกฎหมายกันแล้ว อย่าลืมทำประกันรถยนต์ไว้จะได้อุ่นใจไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนนะครับ พี่หมีขอแนะนำประกันภัยรถยนต์สำหรับมนุษย์เงินเดือน ที่เพิ่มคุ้มครอง Gadget ขณะรถเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 20,000 บาท พร้อมบริการเสริมพิเศษเอาใจมนุษย์เงินเดือนโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะงานยุ่งแค่ไหน ด้วยบริการรับ-ส่ง รถเอาเข้าอู่ซ่อม แทนคุณ พร้อม Promotion ผ่อน 0% และอีกมากมาย สามารถคลิกดูเพิ่มได้ที่นี่เลยครับ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

kapook.com

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ