ถ้าสามีเสียชีวิต จะต่อทะเบียนรถอย่างไร

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ถ้าสามีเสียชีวิต จะต่อทะเบียนรถอย่างไร

09/08/2019 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | สามีเสียชีวิตต่อทะเบียนรถอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

สามีเสียชีวิต ก่อนต่อทะเบียนรถภรรยาต้องจัดการเอกสารอะไรบ้าง?

     รถยนต์ จัดเป็นยานพาหนะที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันมนุษย์ มอบความรวดเร็ว สะดวกสบายต่อการเดินทาง และมีความเป็นส่วนตัว ดังนั้นการขับขี่รถยนต์บนท้องถนนจะต้องไม่ประมาท มีสติอยู่ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวคุณ และเพื่อนร่วมทางบนท้องถนน ในกรณีที่ผู้ขับขี่ หรือ เจ้าของรถเกิดเสียชีวิต จำเป็นต้องมีผู้จัดการมรดก หรือ ดูแลทรัพย์สินแทนผู้เสียชีวิต เพื่อดำเนินการทำเรื่องรับผิดชอบ จัดการทรัพย์สินต่างๆ จะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 
     วันนี้พี่หมีมาพร้อมบทความ สามีเสียชีวิต ก่อนต่อทะเบียนรถภรรยาต้องจัดการเอกสารอะไรบ้าง? เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่หลายคนกำลังเผชิญ และไม่รู้จะทำอย่างไรดี เพื่อขอเป็นผู้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินแทนผู้เสียชีวิต เพราะฉะนั้นเพื่อลดปัญหาความวุ่นวายที่จะตามมา พี่หมีมีขั้นตอนมาฝาก
 
 
     สำหรับการต่อทะเบียนรถยนต์ต้องจัดการเอกสารอะไรบ้าง? อันดับแรกภรรยาของผู้เสียชีวิต จะต้องร้องขอต่อศาลจัดการมรดกทั้งหมด  ให้ภรรยาได้เป็นผู้จัดการมรดกตามความต้องการแล้ว ก็สามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินต่างๆ มาเป็นของเรา หลังจากนั้นคุณก็สามารถผ่อน ติดต่อไฟแนนซ์ เปลี่ยนชื่อ  หรือ ต่อภาษี ก็ทำได้ แต่…จะต้องมีชื่อเป็นเจ้าของรถเสียก่อน เนื่องจากมีผู้เสียชีวิต จำเป็นต้องมีผู้จัดการมรดก เพื่อดูแลบริหารจัดกการทรัพย์มรดก เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถจัดการ หรือ ขยับขยายอะไรได้ เพราะฉะนั้นการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเป็นใครก็ได้ แต่จะต้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดก)  อย่างเช่น ภรรยา ลูก ญาติพี่น้อง เป็นต้น
 

โอนรถจากผู้เสียชีวิตต้องทำอย่างไร

1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2.สำเนาภาพถ่ายใบมรณะบัตรของเจ้ามรดก
3.หลักฐานประจำตัวผู้รับโอน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 
     ในกรณีเจ้าของรถเสียชีวิต และไม่ได้มีการทำพินัยกรรม และไม่มีคำสั่งศาล แนะนำให้ทายาทหรือภรรยาที่มีความประสงค์จะรับโอนรถ ไปยื่นเอกสารขอรับโอนรถที่สำนักงานขนส่ง ที่รถได้จดทะเบียนไว้  และทางขนส่งจะมีการส่งหนังสือถึงอำเภอ โดยคุณจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2.สำเนาภาพถ่ายใบมรณะบัตรเจ้าของรถ
3.หลักฐานประจำตัวผู้รับโอน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ภาพถ่ายสำเนา
 

เตรียมเอกสารดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไป

1.แบบคำขอโอน รับโอน โดยต้องมีการกรอกข้อความ และลงนามในคำขอ ยื่นคำร้องขอโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของพร้อมหลักฐาน
2.นำรถเข้าตรวจสอบสภาพ
3.ชำระค่าธรรมเนียม
4.รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน
 
 
 
     กรณีสามีเสียชีวิตก่อนต่อทะเบียนรถ ภรรยาต้องจัดการเอกสารอะไรบ้าง? สามารถดำเนินการได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน หลักๆแล้วภรรยาจะต้องร้องขอต่อศาลจัดการมรดก เพื่อที่จะสามารถดำเนินการต่อไป อย่างเช่น การผ่อนรถต่อ การต่อภาษี หรือ เปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่หมีแนะนำผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องเลือกทำประกันรถยนต์ประเภทต่างๆ ไว้ด้วย เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างเช่น ค่ายา ค่ารักษา ความเสียหาย หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น คุณจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันที่เลือกไว้ ตามแผนประกันทั้งหมด ให้คุณหมดห่วงเรื่องค่าความเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ
 
 READ MORE : 
 
 

ค้นหาราคาประกันรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์

//