เช็คด่วน 66 ถนนทั่วกรุงเทพฯ เก็บค่าจอดรถ

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
เช็คด่วน 66 ถนนทั่วกรุงเทพฯ เก็บค่าจอดรถ

27/09/2018 | รอบรู้เรื่องรถ | เช็คด่วน 66 ถนนทั่วกรุงเทพฯ เก็บค่าจอดรถ

เก็บค่าจอดรถ
ถนน 66 สาย ทั่วกรุงฯ

 
    เดิมก่อนหน้านี้ เคยมีการออกกฎการเก็บค่าที่จอดรถไว้ตั้งแต่ปี 2537 แต่ยกเว้นเขตทางถนนราชดำริ ไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดในวันอาทิตย์ และเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 61 ทางเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีประกาศเก็บค่าที่จอดรถ บนถนนจำนวน 66 สาย ในกรุงเทพมหานคร ทำให้หลายคนอาจสงสัย ว่า มีอะไรแตกต่างไปจากเดิม มีการจัดเก็บค่าจอดบริเวณไหนบ้าง และอัตราการเก็บเท่าไหร่ วันนี้ พี่หมี มีคำตอบครับ
 
    การกำหนดที่จอดยานยนต์และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ที่เพิ่งประกาศใช้วันที่ 27 ก.ย. 61 ไม่ได้มีการแก้อัตราค่าจัดเก็บที่่ต่างไปจากเดิม แต่มีการแก้ไขเพิ่มคือ "กทม.จะเก็บค่าที่จอดทุกวัน รวมถึงวันอาทิตย์ด้วย และเฉพาะบริเวณเขตทางถนนราชดำริ จะได้รับยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ช่วงเวลา 04.00-08.00 น. ของทุกวัน"
 
เก็บค่าที่จอด ถนน66สาย
 
    ส่วนสถานที่ที่จะมีการจัดเก็บและอัตราค่าธรรมเนียมต่อจากวันนี้ไป จะมีรายละเอียดดังนี้
 

66 ถนน มีการจัดเก็บค่าจอดรถ

 
1. ถนนทรงสวัสดิ์ ตั้งแต่แยกถนนทรงวาด ถึงแยกถนนเยาวราช 
2. ถนนพาดสาย ตั้งแต่แยกถนนเยาวพานิช ถึงแยกถนนทรงสวัสดิ์ 
3. ถนนเยาวพานิช ตั้งแต่แยกถนนทรงวาด ถึงแยกถนนพาดสาย 
4. ถนนทรงวาด ตั้งแต่แยกถนนราชวงศ์ ถึงแยกถนนเจริญกรุง  
5. ถนนมหาจักร ตั้งแต่แยกถนนหลวง ถึงแยกถนนเจริญกรุง 
6. ถนนสันติภาพ ตั้งแต่แยกถนนพลับพลาไชย ถึงแยกถนนกรุงเกษม
7. ถนนไมตรีจิตต์ ตั้งแต่ห้าแยกพลับพลาไชย ถึงแยกสะพานเจริญสวัสดิ์ 
8. ถนนมิตตพันธ์ ตั้งแต่แยกถนนเจริญกรุง ถึงแยกถนนกรุงเกษม 
9. ถนนรอบวงเวียน ๒๒ กรกฎาคม ฝั่งรอบนอกวงเวียน ๒๒ กรกฎาคม 
10. ถนนลำภุญไชย ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ ๔ ถึงแยกถนนเยาวราช 
11. ซอยธนาคารกรุงเทพอุทิศ ตั้งแต่แยกถนนเสือป่า ถึงแยกถนนพลับพลาไชย 
12. ถนนยมราชสุขุม ตั้งแต่แยกถนนวรจักร ถึงแยกถนนพลับพลาไชย  
13. ถนนหลวง ตั้งแต่แยกถนนบริพัตร ถึงแยกถนนกรุงเกษม 
14. ถนนสาลีรัฐวิภาค ตั้งแต่แยกถนนพหลโยธิน ถึงแยกถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
15. ถนนประดิพัทธ์ ตั้งแต่แยกถนนพหลโยธิน ถึงแยกถนนพระรามที่ 6 
16. ถนนรองเมือง ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ 4 ถึงแยกถนนพระรามที่ 1 
17. ซอยรองเมือง 1 ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกซอยรองเมือง 5 
18. ซอยรองเมือง 2 ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกซอยรองเมือง 5  
19. ซอยรองเมือง 3 ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกซอยรองเมือง 4 
20. ซอยรองเมือง 4 ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกซอยรองเมือง 5 
21. ซอยรองเมือง 5 ตั้งแต่แยกถนนจรัสเมือง ถึงแยกถนนพระรามที่ 1 
22. ถนนจรัสเมือง ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกถนนบรรทัดทอง 
23. ถนนเจริญเมือง ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกถนนบรรทัดทอง 
24. ถนนมหานคร ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ 4 ถึงแยกถนนสี่พระยา 
25. ถนนมหรรณพ ตั้งแต่แยกถนนดินสอ ถึงแยกถนนตะนาว 
26. ถนนบริพัตร ตั้งแต่แยกถนนเยาวราช ถึงแยกถนนดำรงรักษ์   
27. ถนนพาหุรัด ตั้งแต่แยกถนนบ้านหม้อ ถึงแยกถนนจักรเพชร 
28. ถนนบูรพา ตั้งแต่แยกถนนเจริญกรุง ถึงแยกถนนพาหุรัด 
29. ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่แยกถนนราชดำเนินกลาง ถึงหน้าป้อมพระสุเมรุ 
30. ถนนนครสวรรค์ ตั้งแต่แยกถนนจักรพรรดิพงษ์ ถึงแยกถนนกรุงเกษม 
31. ถนนบ้านหม้อ ตั้งแต่แยกถนนพาหุรัด ถึงแยกถนนเจริญกรุง 
32. ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตั้งแต่แยกถนนราชดำเนินนอก ถึงแยกถนนสามเสน 
33. ถนนนครไชยศรี ตั้งแต่แยกถนนสวรรคโลก ถึงแยกถนนสามเสน 
34. ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ตั้งแต่แยกถนนประชาราษฎร์ ถึงแยกถนนประชาราษฎร์สาย 1  35. ถนนท่าดินแดง ตั้งแต่แยกถนนลาดหญ้า ถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
36. ถนนรอบตลาดใต้สะพานรัชดาภิเษก (ตลาดพลู) ตั้งแต่แยกถนนเทอดไท ถึงท่าน้ำคลองบางหลวง 
37. ถนนรามบุตรี ตั้งแต่แยกถนนจักรพงษ์ ถึงแยกถนนตะนาว 
38. ถนนพระอาทิตย์ ตั้งแต่ทางเข้าวัดสังเวช ถึงแยกถนนเจ้าฟ้า 
39. ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่แยกถนนราชดำเนินกลาง ถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
40. ถนนมหาราช ตั้งแต่หน้าโรงเรียนราชินี ถึงแยกถนนหน้าพระลาน  
41. ถนนเจริญรัถ ตั้งแต่แยกถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงแยกถนนเจริญนคร 
42. ถนนบางกอกน้อย - ตลิ่งชัน ตั้งแต่แยกถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงสะพานข้ามคลองชักพระ
43. ถนนเจ้าสาย (กะทะ) ตั้งแต่แยกถนนมิตตพันธ์ ถึงแยกถนนกรุงเกษม 
44. ถนนมังกร ตั้งแต่แยกถนนทรงวาด ถึงแยกถนนกรุงเกษม 
45. ซอยพันธ์จิตต์ ตั้งแต่แยกถนนมิตตพันธ์ ถึงแยกถนนกรุงเกษม 
46. ซอยนานา ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ 4 ถึงแยกถนนไมตรีจิตต์ 
47. ถนนกรุงเกษม ตั้งแต่แยกสะพานเจริญสวัสดิ์ ถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
48. ถนนพลับพลาไชย ตั้งแต่แยกถนนบำรุงเมือง ถึงแยกถนนเจริญกรุง 
49. ถนนพรานนก ตั้งแต่แยกถนนอิสรภาพ ถึงแยกถนนจรัญสนิทวงศ์ 
50. ถนนข้าวสาร ตั้งแต่แยกถนนจักรพงษ์ ถึงแยกถนนตะนาว  
51. ถนนจักรพรรดิพงษ์ ตั้งแต่แยกถนนราชดำเนินนอก ถึงแยกถนนหลานหลวง 
52. ถนนลูกหลวง ตั้งแต่แยกถนนสามเสน ถึงแยกถนนหลานหลวง 
53. ถนนอำนวยสงคราม ตั้งแต่แยกถนนสามเสน ถึงแยกถนนพิชัย 
54. ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ตั้งแต่เชิงสะพานพิบูลย์สงคราม ถึงเชิงสะพานพระรามที่ 6 55. ถนนกรุงเทพ - นนท์ ตั้งแต่แยกถนนประชาราษฎร์สาย 2 ถึงทางรถไฟ
56. ถนนเฟื่องนคร ตั้งแต่แยกถนนเจริญกรุง ถึงแยกถนนบำรุงเมือง 
57. ถนนบุญศิริ ตั้งแต่แยกถนนตะนาว ถึงแยกถนนอัษฎางค์ 
58. ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกถนนสนามไชย ถึงแยกถนนราชินี
59. ถนนพระพิพิธ ตั้งแต่แยกถนนสนามไชย ถึงแยกถนนราชินี 
60. ถนนสนามไชย ตั้งแต่แยกถนนมหาราช ถึงแยกถนนราชดำเนินใน 
61. ซอยเศรษฐการ ตั้งแต่แยกถนนสนามไชย ถึงแยกถนนมหาราช 
62. ถนนดำรงรักษ์ ตั้งแต่แยกถนนบริพัตร ถึงแยกถนนกรุงเกษม 
63. ซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) ตั้งแต่แยกถนนพหลโยธิน ถึงแยกซอยอารีย์ 5 
64. ถนนอรุณอัมรินทร์ ตั้งแต่แยกถนนพรานนก ถึงเชิงสะพานคลองมอญ 
65. ถนนสารสิน ตั้งแต่แยกถนนวิทยุ ถึงแยกราชดำริ 
66. เขตทางถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกถนนสารสิน ถึงบริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 6
 

อัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์

เก็บค่าจอดรถ
 
- รถจักรยานยนต์ ชั่วโมงแรก 5 บาท ชั่วโมงต่อไป 10 บาท
- รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ ชั่วโมงแรก 10 บาท ชั่วโมงต่อไป 20 บาท 
- รถยนต์ขนาด 6 ล้อ ชั่วโมงแรก 20 บาท ชั่วโมงต่อไป 30 บาท
- รถยนต์ขนาด8 ล้อ ชั่วโมงแรก 30 บาท ชั่วโมงต่อไป 40 บาท
- รถยนต์ขนาด 10 ล้อ ชั่วโมงแรก 40 บาท ชั่วโมงต่อไป 60 บาท
- รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ ชั่วโมงแรก 50 บาท ชั่วโมงต่อไป 80 บาท โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง
 
    สำหรับการจัดเก็บค่าที่จอดรถถนน 66 สายข้างต้น จะมีพนักงานของ กทม.มาจัดเก็บพร้อมกับมีตั๋วที่จอดให้ แต่อย่างไรก็ตาม การจอดรถนอกบ้าน หรือในสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ใช่ลานจอดรถ ย่อมเสี่ยงต่อการเกิดโจรกรรม เช่น รถหาย หรือ เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันได้ ทางที่ดีมี ประกันชั้น 1 คุ้มครองรถยนต์ของคุณ และชดเชยค่าเสียหายให้ ช่วยให้คุณอุ่นใจ แม้รถได้รับความเสียหาย ก็สามารถเคลมได้หายห่วง  สนใจปรึกษาเรื่องประกันภัยกับพี่หมีได้ที่ Live Chat
หรือ โทร Hotline 1737
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา
 

 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ