เงื่อนไขขั้นตอนและวิธีเคลมประกันโควิด-19

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
เงื่อนไขขั้นตอนและวิธีเคลมประกันโควิด-19

03/05/2021 | ชีวิตดีกับ TQM | เงื่อนไขขั้นตอนและวิธีเคลมประกันโควิด-19

เงื่อนไขขั้นตอนและวิธีเคลมประกันโควิด-19

     เมื่อท่านทราบผลแล้วว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนการเตรียมตัวและเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

1. ติดต่อ TQM

     หากท่านซื้อประกันกับทาง TQM จะกี่บริษัทประกันก็สามารถส่งเรื่องมาทางอีเมล์พี่หมี TQM ได้เลย

 • info@tqm.co.th
 • www.tqm.co.th
 • สายด่วน 1737
 • Line : tqminsurancebroker หรือ @tqmbroker หรือคลิกที่นี่

ติดต่อ TQM

2. เตรียมเอกสารให้พร้อม

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ของแต่ละบริษัทฯ) (ลงนามโดยผู้เอาประกันฯ)
 2. ผลตรวจเชื้อโควิด-19 ต้นฉบับ
 3. ใบรับรองแพทย์ต้นฉบับ (โดยส่วนใหญ่แพทย์จะออกให้เมื่อสิ้นสุดการรักษาแล้ว)
 4. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล/ใบชี้แจงรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ (กรณีเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาล)

เอกสารส่วนตัวอื่นๆ

 • สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • กรณีเคลม เจอ จ่าย จบ บริษัทประกันจะจ่ายเงินก้อนตามวงเงินความคุ้มครองที่ซื้อไว้ให้กับผู้เอาประกันโดยตรงเมื่อเอกสารเรียกร้องครบ (ภายหลังการรักษาเสร็จสิ้น)

กรณีสำเนา

 • ให้ประทับตราโรงพยาบาลและรับรองสำเนาถูกต้องโดยโรงพยาบาล

เตรียมเอกสารให้พร้อม

3. ตรวจสอบความถูกต้อง

     ชื่อผู้เอาประกัน , ชื่อผู้รับผลประโยชน์ , หมายเลขบัตรประชาชน , วัน เดือน ปีเกิด , รายละเอียความคุ้มครอง และเงื่อนไขว่าถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบความถูกต้อง

4. รอรับเงิน

     หลังจากตรวจเอกสาร บริษัทผู้รับประกันจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทนแทนให้ โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาภายใน 7-30 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน

รอรับเงิน

5. หมายเหตุ

 • หลังรับเงินค่าสินไหมทดแทน ตรวจทานมูลค่าเงิน หากไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งนายหน้าหรือตัวแทนหรือบริษัทผู้รับประกันทันที หากเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจทำให้ไม่สามารถขอเงินในส่วนที่ขาดได้
 • เงื่อนไขรายละเอียดทั้งหมดของแต่ละกรมธรรม์เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ประกันโควิด-19 แบบเจอ จ่าย จบ จะเน้นให้เงินก้อนเพียงครั้งเดียว เมื่อตรวจพบเชื้อ
 • กรมธรรม์ที่ให้ค่ารรักษาพยาบาลเป็นหลัก และให้เงินชดเชยรายได้ คุ้มครองเมื่อนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล (IPD)
 • ศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม ในกรณีคุ้มครองประกันแพ้วัคซีน,ประกันโรคอื่นๆ

เงื่อนไขการเคลมประกันโควิด-19

 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ