เช็คฤกษ์ออกรถประจำปี2563

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
เช็คฤกษ์ออกรถประจำปี2563

04/01/2020 | รอบรู้เรื่องรถ | เช็คฤกษ์ออกรถประจำปี 2563 เดือน ม.ค.-ธ.ค.

ก่อนออกรถ เช็คฤกษ์ยามงามดีกันหรือยัง?

     เป็นความเชื่อของคนไทยที่ก่อนจัดงานอะไรต้องดูฤกษ์เอาชัยกันเสียก่อน การออกรถก็เช่นกัน ทุกปีจะมีฤกษ์วันและเวลาออกรถเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้ถอยรถและครอบครัว ซึ่งความมงคลเหล่านั้นอาจจะมาในรูปแบบ เลขรถให้โชคถูกรางวัลหลายงวด ใช้รถค้าขายก็ทำมาค้าขึ้น หรือขับขี่ไปไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดปี และสำหรับปี 2563 นี้ ควรออกรถวันไหนเวลาใด พี่หมี TQM รวบรวม ฤกษ์ออกรถประจำปี 2563 ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ธ.ค. มาให้เพื่อนๆ แล้วที่นี่ครับ ไปดูกัน
 
ฤกษ์ออกรถประจำเดือนมกราคม 2563

ฤกษ์ออกรถประจำเดือนมกราคม 2563

วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม เวลา 08:50 – 12:56 น.
วันพุธ ที่ 8 มกราคม เวลา 05:13 – 06:44 น.
วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม เวลา 06:45 – 16:19 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม เวลา 06:45 – 11:11 น.
วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม เวลา 06:46 – 08:58 น.
วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม เวลา 06:46 – 08:58 น.
วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม เวลา 06:46 – 07:45 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม เวลา 06:46 – 16:43 น.
วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม เวลา 06:46 – 17:21 น.
 
ฤกษ์ออกรถประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ฤกษ์ออกรถประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ เวลา 06:45 – 11:00 น.
วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ เวลา 06:44 – 08:01 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 06:42 – 07:51 น.
วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 06:42 – 07:51 น.
วันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 06:41 – 16:43 น.
วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 10:44 – 18:50 น.
 
ฤกษ์ออกรถประจำเดือนมีนาคม 2563

ฤกษ์ออกรถประจำเดือนมีนาคม 2563

วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม เวลา 06:33 – 14:22 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม เวลา 06:31 – 12:56 น.
วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม เวลา 06:31 – 13:17 น.
วันพุธ ที่ 11 มีนาคม เวลา 06:27 – 17:03 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม เวลา 06:27 – 13:28 น.
วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม เวลา 10:20 – 13:30 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม เวลา 06:22 – 16:20 น.
วันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม เวลา 06:21 – 11:37 น.
วันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม เวลา 06:15 – 16:48 น.
วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม เวลา 06:15 – 16:44 น.
 
ฤกษ์ออกรถประจำเดือนเมษายน 2563

ฤกษ์ออกรถประจำเดือนเมษายน 2563

วันพุธ ที่ 1 เมษายน เวลา 17:10 – 20:59 น.
วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน เวลา 06:12 – 20:11 น.
วันพุธ ที่ 8 เมษายน เวลา 06:09 – 16:33 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน เวลา 06:04 – 19:41 น.
วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน เวลา 06:04 – 19:41 น.
วันอาทิตย์ ที่ 26 เมษายน เวลา 05:59 – 14:52 น.
วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน เวลา 02:00 – 15:59 น.
วันพุธ ที่ 29 เมษายน เวลา 05:57 – 14:42 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน เวลา 03:23 – 16:09 น.
 
ฤกษ์ออกรถประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ฤกษ์ออกรถประจำเดือนพฤษภาคม 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม เวลา 05:54 – 12:38 น.
วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม เวลา 10:08 – 14:31 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม เวลา 05:51 – 08:21 น.
วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม เวลา 05:51 – 09:51 น.
วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม เวลา 05:50 – 09:50 น.
 
ฤกษ์ออกรถประจำเดือนมิถุนายน 2563

ฤกษ์ออกรถประจำเดือนมิถุนายน 2563

วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน เวลา 05:49 – 09:50 น.
วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน เวลา 10:35 – 22:35 น.
วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน เวลา 05:49 – 18:14 น.
วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน เวลา 05:50 – 09:50 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน เวลา 05:50 – 10:40 น.
วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน เวลา 05:51 – 10:48 น.
วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน เวลา 05:52 – 11:44 น.
วันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน เวลา 02:05 – 10:16 น.
 
ฤกษ์ออกรถประจำเดือนกรกฎาคม 2563

ฤกษ์ออกรถประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม เวลา 02:44 – 16:46 น.
วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม เวลา 05:56 – 10:48 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม เวลา 04:39 – 11:41 น.
วันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม เวลา 05:58 – 23:17 น.
วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม เวลา 05:58 – 24:44 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม เวลา 01:14 – 20:23 น.
วันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม เวลา 06:01 – 11:02 น.
วันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม เวลา 06:02 – 08:39 น.
วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม เวลา 06:02 – 10:03 น.
 
ฤกษ์ออกรถประจำเดือนสิงหาคม 2563

ฤกษ์ออกรถประจำเดือนสิงหาคม 2563

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม เวลา 06:03 – 08:49 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม เวลา 06:04 – 12:48 น.
วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม เวลา 06:04 – 08:37 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม เวลา 06:05 – 14:28 น.
วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม เวลา 06:05 – 14:28 น.
วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม เวลา 06:05 – 15:20 น.
วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม เวลา 06:04 – 14:05 น.
วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม เวลา 06:06 – 16:01 น.
วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม เวลา 06:06 – 16:01 น.
วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม เวลา 06:04 – 24:09 น.
วันอาทิตย์ ที่ 30 สิงหาคม เวลา 06:06 – 21:22 น.
วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม เวลา 06:06 – 10:18 น.
 
ฤกษ์ออกรถประจำเดือนกันยายน 2563

ฤกษ์ออกรถประจำเดือนกันยายน 2563

วันพุธ ที่ 2 กันยายน เวลา 06:06 – 20:04 น.
 
ฤกษ์ออกรถประจำเดือนตุลาคม 2563

ฤกษ์ออกรถประจำเดือนตุลาคม 2563

วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม เวลา 07:38 – 15:37 น.
วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม เวลา 06:11 – 09:11 น.
วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม เวลา 06:11 – 09:11 น.
 
ฤกษ์ออกรถประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ฤกษ์ออกรถประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 06:15 – 08:15 น.
วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน เวลา 06:17 – 17:29 น.
วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 10:53 – 22:59 น.
วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 06:21 – 12:21 น.
วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 06:23 – 19:51 น.
วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 06:26 – 07:34 น.
 
ฤกษ์ออกรถประจำเดือนธันวาคม 2563

ฤกษ์ออกรถประจำเดือนธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม เวลา 13:52 – 20:56 น.
วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม เวลา 06:31 – 16:47 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม เวลา 06:31 – 16:47 น.
วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม เวลา 06:31 – 11:34 น.
วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม เวลา 06:36 – 21:52 น.
วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม เวลา 06:36 – 16:22 น.
วันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม เวลา 06:40 – 14:49 น.
วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม เวลา 06:41 – 20:25 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม เวลา 06:41 – 11:00 น.
 
     จบไปแล้วกับ ฤกษ์ออกรถประจำปี 2563 ใครที่มีแพลนถอยรถใหม่ป้ายแดงในปีนี้ก็อย่าลืมเซฟบทความนี้เก็บไว้นะครับ แต่อย่างไรก็ตาม ออกรถวันดีแค่ไหน ขึ้นชื่อว่า อุบัติเหตุ มักเกิดขึ้นได้เสมอ ทางที่ดีมีประกันรถยนต์ไว้ให้อุ่นใจ เช็คราคาประกันรถยนต์กับ TQM คลิก เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ หรือ โทร 1737 ปรึกษาพี่หมีได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 

 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ