ประกันบ้าน ถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับอะไร

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ประกันบ้าน ถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับอะไร

15/09/2020 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | เบี้ยประกันบ้านราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอะไร

ทำไมเบี้ยประกันบ้านถึงไม่เท่ากัน!!

     ประกันบ้าน มักพ่วงมากับการสินเชื่อบ้าน แต่สำหรับบ้านที่ไม่มีภาระหนี้แล้ว เจ้าของบ้านจะต้องหาทำประกันบ้านเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้วยตัวเอง แต่ประกันบ้านนั้นก็มีหลายบริษัทให้เลือก มีหลายเงื่อนไขให้ไตร่ตรอง และที่สำคัญมีราคาเบี้ยประกันที่แตกต่างกัน นั้นเป็นเพราะอะไร วันนี้พี่หมี TQM จะมาไขข้อสงสัยว่า เบี้ยประกันบ้านราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอะไร มาดูกันครับ

ประกันบ้าน คืออะไร

ประกันบ้านคือ ประกันที่ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย โดยเมื่อเกิดเหตุที่สร้างความเสียหายให้แก่ตัวบ้านหรือทรัพย์สินภายในบ้าน บริษัทประกันเข้าประเมินความเสียหายและชดเชย/บรรเทาความสูญเสียตามกรมธรรม์ที่กำหนด ซึ่งมีลักษณะไม่ต่างจากการทำประกันชีวิต

ประเภทของประกันภัยบ้าน

     ประกันบ้านมีความหลากหลายแบ่งตามความคุ้มครอง โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่  ประกันอัคคีภัย ประกันภัยพิบัติ และประกันภัยโจรกรรม ซึ่งแต่ละประเภทให้ความคุ้มครองดังนี้

ประกันอัคคีภัย เป็นประกันภัยภาคบังคับที่บ้านใหม่ทุกหลังต้องมี โดยประกันจะให้ความคุ้มครองเหตุไฟไหม้ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า และเหตุไฟไหม้ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร

 • ไฟไหม้
 • ฟ้าผ่า
 • แก๊สจากการทำแสงสว่างหรือใช้ประโยชน์ในบ้าน แต่ไม่รวมการระเบิดเนื่องจากแผ่นดินไหว
 • ไฟฟ้าลัดวงจร

ประกันภัยพิบัติ เป็นประกันที่คุ้มครองความเสียหาย-สูญเสียของตัวบ้านหรือทรัพย์สินที่เกิดจากเหตุธรรมชาติ ได้แก่ 

 • น้ำท่วม 
 • แผ่นดินไหว
 • ลมพายุ

ประกันภัยโจรกรรม จะคุ้มครองความสูญเสียต่อตัวอาคารและสินทรัพย์ที่เกิดจากการโจรกรรม เหมาะกับบ้านที่มีสินทรัพย์มูลค่าสูงในบ้าน หรือบ้านอยู่ในพื้นที่ที่มีประวัติการโจรกรรม ประกันประเภทนี้ก็จะช่วยบรรเทาความสูญเสียจากการถูกงัดแงะ-ขโมยได้

     นอกเหนือจากประกันภัยบ้านทั้ง 3 ประเภทแล้ว ยังมีประกันอีกประเภทที่คุ้มครองครอบคลุมภัยทั้ง 3 อย่าง อัคคีภัย ภัยพิบัติ และการโจรกรรมอยู่ในกรมธรรม์เดียว นั่นก็คือ ประกันบ้านแสนรัก คุ้มครองสูงสุดกว่า 2,000,000 บาท รับทำทั้งบ้านปูนและบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ เบี้ยเริ่ม 1,xxx บาท คุ้มครอง 1 ปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ประกันบ้านแสนรัก

เบี้ยประกันบ้านราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอะไร

     หลายคนที่กำลังมองหาประกันบ้านจะรู้ดีว่า ประกันบ้านมีราคาไม่เท่ากัน นั่นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายด้าน แต่โดยมาตรฐานแล้วค่าเบี้ยประกันจะกำหนดไว้ดังนี้

 • ประกันอัคคีภัย ค่าเบี้ยประกัน ไม่แน่นอน แต่ไม่เกิน 0.1% ของความคุ้มครอง
 • ประกันภัยพิบัติ ค่าเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 0.5% ของความคุ้มครอง
 • ประกันภัยโจรกรรม ค่าเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของบริษัทประกัน

     ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ ที่เป็นเหตุทำให้ค่าเบี้ยถูกหรือแพงนั้น พี่หมีจะขอยกตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

 • ลักษณะการใช้สถานที่ เช่นบ้านอยู่อาศัย อัตราเบี้ยถูกกว่าสถานที่ที่ใช้ประกอบธุรกิจ

 • ลักษณะสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินจะเป็นไปตามมูลค่าของวัสดุที่ใช้สำหรับโครงสร้าง ผนัง และพื้นของอาคาร เช่น อาคารคอนกรีตล้วน เบี้ยถูกกว่าอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้

 • ลักษณะภัยของสถานที่ตั้งที่เอาประกันภัยว่าตั้งอยู่แบบ “ภัยโดดเดี่ยว” หรือเป็นอาคารแบบกลุ่ม สำหรับความหมายชอง “ภัยโดดเดี่ยว” ก็คือ รอบบริเวณที่เอาประกันไม่ติดกับสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ จึงไม่มีความเสียงภัยจากรอบข้าง ทำให้ไม่เสียอัตราเบี้ยเพิ่มในความเสียงภัยจากภัยนอก

 • การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงก็เป็นอีกองค์ประกอบที่ใช้กำหนดเป็นส่วนลดเบี้ยประกันภัยได้เช่นกันโดยจะมีข้อกำหนดของอุปกรณ์แต่ละชนิด

 • เบี้ยประกันต่อปีจะถูกลงตามระยะเวลาเอาประกันที่ทำนานขึ้น

แนะนำ : ทำประกันบ้านที่ไหนเบี้ยไม่แพง

     ประกันบ้าน นอกจากจะมีเบี้ยที่ไม่เท่ากันแล้ว ยังมีรายละเอียดความคุ้มครองอื่นๆ เฉพาะตัว ฉะนั้นก่อนทำประกันบ้าน เราจึงควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ในกรมธรรม์ให้ดี ยามเกิดเหตุร้าย จะได้อุ่นใจ อย่างน้อยก็มีประกันบ้านที่จะมาช่วยบรรเทาความสูญเสีย และช่วยข้ามผ่านเหตุการณ์วิกฤตเหล่านั้นไปได้
 

READ MORE :