เมาแล้วขับประกันไม่จ่าย

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
เมาแล้วขับประกันไม่จ่าย

01/06/2017 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | สายดริงค์ระวังไว้ เมาแล้วขับประกันไม่จ่ายนะครับ! | TQM

สายดริงค์ระวังไว้  เมาแล้วขับประกันไม่จ่ายนะครับ! 

 

เมาแล้วขับ

   
ใครที่ชอบสังสรรค์ห้ามอ่านข้ามโดยเด็ดขาด พี่หมีขอเตือนภัย ถ้าเมาแล้วขับโดนจับเมื่อไหร่ ประกันชั้นไหนก็ไม่คุ้มครองครับ 
    สืบเนื่องจากพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ให้ถือว่าเมาสุรา  ทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงกำหนดเงื่อนไขใหม่ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์  ว่า 
     “กรณีเกิดอุบัติเหตุ จากเมาแล้วขับ หากพบว่าผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ จากเดิม 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  ประกันจะไม่จ่ายสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัย  แต่ผู้ประสบภัยหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากรถคันที่เอาประกันภัยดังกล่าวยังคงได้รับความคุ้มครอง"
    โดยบริษัทประกันภัยของรถคันที่เอาประกันภัยฝ่ายผิดจะต้องให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยบริษัทประกันภัยจะไปไล่เบี้ยเรียกคืนค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจ่ายไปจากผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อไป  โดยมีผลบังคับใช้แล้ววันนี้  ! 
     เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และเพื่อนร่วมทางผู้ใช้รถใช้ถนน ดื่มแต่พอประมาณ หรือถ้ารู้ว่าต้องจัดหนักจัดเต็ม แนะนำว่าใช้บริการแท็กซี่หรือจอดรถนอนพักให้หายจากอาการมึนเมาดีกว่าครับ  พี่หมีเป็นห่วง
 
 
 
 
 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ