เสียภาษีรถยนต์ได้ที่ไหน?

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
เสียภาษีรถยนต์ได้ที่ไหน?

02/02/2016 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | เสียภาษีรถยนต์ได้ที่ไหน? | TQM ทีคิวเอ็ม

เสียภาษีรถยนต์ที่ไหน? เป็นเรื่องที่เจ้าของรถต่างสงสัย TQM จึงขอแถลงไข ดังนี้

1. รถที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร


• สำนักทะเบียนและภาษีรถหรือสำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ทุกแห่ง
• ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขทุกแห่งทั่วประเทศ
• ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งในกรุงเทพฯ
• ศาลาว่าการ กทม. และสำนักงานเขตทุกเขต
• จุดบริการ (พิเศษ) ของกรมการขนส่งทางบกกำหนด เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และอื่น ๆ

2. รถที่จดทะเบียนในส่วนภูมิภาค


• สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่รถนั้นอยู่ในเขตความรับผิดชอบ
• ที่ทำการไปษณีย์โทรเลขทุกแห่งทั่วประเทศ

 

อ่านบทความของ ทีคิวเอ็ม เกี่ยวกับ TQM Q&A ทั้งหมด

 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ