จุดอันตราย : แยกราชปรารภตัดเข้า ถ.ดินแดง

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
จุดอันตราย : แยกราชปรารภตัดเข้า ถ.ดินแดง

25/04/2016 | รอบรู้เรื่องรถ | แยกราชปรารภตัดเข้า ถ.ดินแดง เสี่ยงที่ต้องเรียกประกัน

สาเหตุ : รถที่วิ่งข้ามแยกราชปรารภ มักจะเบียดชนกันขณะตัดเข้าถนนดินแดง เนื่องจากสภาพถนนเป็นทางโค้งและช่องทางจราจรที่ไม่ชัดเจน

ถ้าเคยขับผ่านแยกนี้จะรู้ว่า ขณะขับข้ามแยกเข้าถนนดินแดง รถจะวิ่งในลักษณะไม่เป็นเลน เนื่องจากรถบางคันที่อยู่เลนซ้ายอยากเบียดออกขวาเพื่อลงอุโมงค์ดินแดง ขณะที่รถที่อยู่เลนขวาอยากเบี่ยงออกเลนซ้าย เพื่อวิ่งออกถนนวิภาวดีฯ อีกทั้งถนนขณะข้ามแยกเป็นโค้ง และไม่มีเส้นแบ่งช่องทางการจราจรที่ชัดเจน ทำให้รถที่วิ่งไม่มีระเบียบและสับสน จนทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในระดับสูงมากถึงมากที่สุด

เพื่อความปลอดภัย ผ่านมาแยกนี้เมื่อไร ค่อยๆ ขับ ค่อยๆ เปลี่ยนเลนนะครับ...

 

อ่านบทความของ ทีคิวเอ็ม เกี่ยวกับ จุดอันตราย ทั้งหมด

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ