โรคร้ายแรงที่ประกันสุขภาพไม่ค่อยรับ

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
โรคร้ายแรงที่ประกันสุขภาพไม่ค่อยรับ

29/03/2019 | ชีวิตดีกับ TQM | โรคร้ายแรงที่ประกันสุขภาพไม่รับทำประกัน

โรคร้ายแรงที่ประกันสุขภาพไม่ค่อยรับ มีอะไรบ้าง?

     ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย และมลพิษที่เพิ่มขึ่นเรื่อยๆ ในประเทศไทย การทำประกันสุขภาพจึงไม่ใช้สิ่งไกลตัวอีกต่อไป! โดยประกันสุขภาพจะช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากเจ็บไข้ได้ป่วย อาการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ  หรืออาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแบบเดี่ยว
2. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
 
     เพื่อการทำประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์สำหรับผู้เอาประกัน พี่หมีมีข้อมูลรูปแบบประกันสุขภาพแต่ละประเภทมาบอกครับ
 
โรคร้ายแรงที่ประกันสุขภาพไม่ค่อยรับ
 
ประกันสุขภาพสำหรับผู้ป่วยใน : มีแผนให้การคุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอาการเจ็บป่วย โดยมีคำวินิจฉัยของแพทย์ยืนยันว่า ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลติดต่อกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมง รวมถึงกรณีที่โรงพยาบาลรับผู้ป่วยเข้ารักษาก่อนเสียชีวิต 6 ชั่วโมง
ประกันสุขภาพสำหรับผู้ป่วยนอก : เป็นแผนประกันที่คุ้มครองผู้เอาประกันในกรณีที่เจ็บป่วย แล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัว
ประกันสุขภาพสำหรับโรคร้ายแรง : คุ้มครองผู้เอาประกันที่ได้รับการรักษาแบบเฉพาะทาง โดยใช้ระยะเวลาการรักษาที่ยาวนาน และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง อาทิ โรคหัวใจ, โรคมะเร็ง หรือโรคที่เกิดจากการได้รับอุบัติเหตุร้ายแรง
ประกันอุบัติเหตุ : หากผู้เอาประกันได้รับอุบัติเหตุ ที่ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต ประกันจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ส่วนกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ผู้เอาประกันจะได้ค่าสินไหมทดแทน
ประกันชดเชยรายได้ : ช่วยคุ้มครองรายได้ในระหว่างที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งจะได้รับค่าสินไหมทดแทน แต่จะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
 
ทั้งนี้ทั้งนั้น ใช่ว่าประกันสุขภาพจะคุ้มครองไปเสียหมด โดยมีข้อยกเว้นเกี่ยวกับโรคที่ไม่สามารถคุ้มครองได้เช่นกัน พี่หมีรวบรวมมาให้แล้วครับ
 
โรคร้ายแรงที่ประกันสุขภาพไม่ค่อยรับ
 
1. โรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน และไม่มีวิธีรักษาหายขาดได้
2. ไม่คุ้มครองโรคที่เกิดขึ้นภายใน 120 วัน โดยนับจากวันแรกที่ประกัน อาทิ โรคมะเร็งทุกชนิด, โรคต้อกระจก, โรคจิตสีดวงทวาร โรคนิ่ว, โรคไส้เลื่อน, โรคต้อเนื้อ, โรคอดีนอยด์  มีเส้นเลือดขอด หรือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
3. ไม่คุ้มครองการเข้ารักษาโรคที่เป็นตั้งแต่กำเนิด
4. ไม่คุ้มครองกรณีที่เข้ารับการรักษา หรือผ่าในโรงพยาบาลที่ไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ
5. ไม่คุ้มครองการคลอดบุตร หรือกรณีที่แท้งบุตร
6. ไม่คุ้มครองโรคที่เกิดจากภาวะวัยทอง
7. ไม่คุ้มครองการเข้ารักษาตัวในกรณีที่เกิดจากการฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตัวเอง ทำให้เกิดโรคเรื้อรัง รวมถึงโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์
8. ไม่คุ้มครองโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ หรือโรคเอดส์
9. ไม่คุ้มครองในการรักษาแพทย์ทางเลือก อาทิ การฝังเข็ม หรือชีวจิต
10. ไม่คุ้มครองค่ารักษาการตรวจวัดสายตา การทำฝัน หรือการรักษาสิว และบำรุงผิวหน้า
11. ไม่คุ้มการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ รถเข็น เครื่องช่วยในการได้ยิน
12. ไม่คุ้มครองโรคที่เกิดจากภาวะทางจิต หรือมีอาการวิกลจริต ที่เกิดจากความเครียดสะสม
13. ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติการเล่นกีฬาโลดโผน ที่มีความเสี่ยงอันตราย
 
     ที่ TQM มีประกันสุขภาพ “อุ่นใจรักษ์ ดีไลท์” โดยเป็นประกันจากวิริยะประกันภัย ที่พร้อมให้การคุ้มครองสูงสุดกว่า 1.5 ล้านบาท และให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
READ MORE : 
 

 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ