วิธีการนำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษี

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
วิธีการนำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษี

03/11/2019 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | ใช้เบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี

วิธีการนำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษี

     ประกันสุขภาพ ถือเป็นความคุ้มครองที่หลายคนนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันการเริ่มวางแผนการเงินมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งการเลือกความคุ้มครองในส่วนของสุขภาพ อุบัติเหตุ รวมถึงชีวิต ซึ่งก็มีประกันหลากหลายชนิดให้เลือกทำ อีกทั้งยังสามารถเลือกเปรียบเทียบประกัน เพื่อให้ได้ค่าเบี้ยประกันและความคุ้มครองที่คุ้มค่าแก่เรามากที่สุดได้อีกด้วย
 
     หลายคนคงเคยได้ยินว่าการทำประกันสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งการลดหย่อนภาษีนั้นคือ การทำให้เราจ่ายค่าภาษีน้อยลง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รับการลดหย่อนภาษีแบบเต็มจำนวน ซึ่งการลดหย่อดภาษีกฌมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการทำประกัน การซื้อกองทุน ต่างๆเป็นต้น ซึ่งการทำประกันที่สามารถลดหย่อนภาษีได้นั้นมีในส่วนของประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ซึ่งสามารถเลือกลดหย่อนได้ของตัวตนเอง ของบิดา มารดา
 
การใช้สิทธิ์ลดหย่อนสุขภาพ ภาพจาก https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/88148/3-ephyaephr.pdf
การใช้สิทธิ์ลดหย่อนสุขภาพ ภาพจาก https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/88148/3-ephyaephr.pdf
 
     โดยแต่ละการลดหย่อนภาษีก็จะมีเงื่อนไขการลดหย่อนแต่ละประเภทที่แตกต่างกันออกไป หารนำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง จะเป็นการนำมาลดหย่อนภาษีซึ่งจ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เมื่อรวมกับประกันชีวิตทั่วไป
 
     หรือ การออมเงินแบบมีประกันชีวิตพ่วง ต้องไม่เกิน 100,000 บาท โดยต้องมีความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เนื่องจากการเจ็บป่วย หรือ การได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือ สูญเสียอวัยวะ การประกันภัยโรคร้ายแรง การประกันภัยการดูแลระยะยาว แล้ววิธีการนำประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีต้องทำอย่างไร
 
เอกสาร หลักฐานที่ต้องใช้ในการลดหย่อนภาษีมีอะไรบ้าง?
 
เบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี
 
• หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันสุขภาพจากบริษัทประกัน ซึ่งต้องมีรายละเอียดครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่เป็นผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ที่มีเงินได้และจ่ายเบี้ยประกัน (รวมถึงเลขกรมธรรม์ประกันชีวิต)
• เลขเสียภาษีอากรของบริษัทประกัน พร้อมชื่อและที่อยู่
• ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับประกันสุขภาพที่เราทำ
• จำนวนเงินที่มีสิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้
 
     ในการกรอกยื่นภาษี ช่องลดหย่อนประกันสุขภาพนั้น บางปีใช้ใบเสร็จของการทำประกัน บางปีทางบริษัทประกันภัยยื่นเรื่องให้เราเลย เพราะฉะนั้นทั้งใบเสร็จ, เลขกรมธรรม์ และหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยนี้เราต้องมีเก็บติดตัวไว้เผื่อขอเรียกดูภายหลัง
 
การเลือกทำประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี
 
     สำหรับใครที่ทำประกันสุขภาพไว้ทางบริษัทประกันบางแห่งก็จะมีการส่งจดหมายเพื่อให้เราสามารถ ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย หรือหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ หรือ ฝ่ายดูแลลูกค้าระบบ Call Center ของบริษัทประกันที่เราเลือกทำกรมธรรม์ไว้ หรือ อยากติดต่อตัวแทน เพื่อแจ้งความประสงค์สำหรับการนำเบี้ยประกันสุขภาพที่เราทำไว้นำมาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย หรือ สามารถสอบถามกับทางด้านกรมสรรพากรโดยตรงก็ได้ครับ 
 
     ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี และยังไม่รู้ว่าจะเลือกทำประกันสุขภาพแบบใดให้แก่ตนเอง หรือคุณพ่อคุณแม่นั้น พี่หมีขอแนะนำแผนประกันสุขภาพ Health On Top ที่ให้คุณสามารถรับความคุ้มครองได้อย่างจัดเต็มพร้อมทั้งใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยกับค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 50,000 บาทต่อครั้ง และยังซื้อเพิ่มจากสวัสดิการบริษัทได้ในราคาเพียง 3,000 กว่าบาทเท่านั้น สามารถสอบถามความคุ้มครองกับพี่หมีเพิ่มเติมได้ที่ 1737 TQM Call Center เรื่องของสุขภาพถือเป็นเรื่องใกล้ตัวเลือกประกันสุขภาพไว้อุ่นใจกว่ายามเจ็บป่วยนะครับ
 
READ MORE : 
 
 
 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ