ขาดต่อภาษีเกิน 3 ปี ค่าปรับ

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ขาดต่อภาษีเกิน 3 ปี ค่าปรับ

28/03/2019 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | ไม่เสียภาษีรถเกิน 3 ปี ต้องจ่ายอะไรบ้าง

ไม่เสียภาษีรถเกิน 3 ปี ต้องเสียค่าปรับอะไรบ้าง อ่านด่วน !

 
     ในธุระที่เราต้องไปติดต่อกับกรมขนส่งนั้น ไม่ได้มีแค่ไปต่อใบขับขี่เพียงอย่างเดียว เราต้องเอารถไปตรวจสภาพที่ ตรอ. แล้วขอต่อ พ.ร.บ. กับกรมขนส่งทุกปี ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เชิงพาณิชย์หรือรถส่วนบุคคลก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากไม่ทำตามจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

หน่วยงานที่มีสิทธิ์ปรับ

ค่าปรับ

ขาดต่อ 3 ปี กรมขนส่งปรับ

1,000

*ขาดต่อ พ.ร.บ. ปีเดียว ตำรวจจับได้ ปรับ..

100

*ใช้รถไม่เสียภาษีประจำปีภายในเขตที่กำหนด
ตำรวจจับได้ปรับ..

ไม่เกิน 2,000 บาท

*ใช้รถไม่แสดงเครื่องหมายภาษี ตำรวจจับได้ ปรับ..

ไม่เกิน 2,000 บาท

*ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ ปี พ.ศ. 2522

ขาดต่อ พ.ร.บ. 3 ปี

 
ขาดต่อ พ.ร.บ. 3 ปี ทะเบียนรถยนต์ใช้ไม่ได้
 
     หากค้างจ่างเกิน 3 ปี เขาเรียกว่า “ภาษีระงับ” ที่ระงับคือไม่ให้ใช้ทะเบียนรถเบอร์นั้นไปแล้ว ต้องดำเนินขอทะเบียนใหม่หมดเลย เสียทั้งเงินค่าธรรมเนียม และเสียเวลา
 

ค่าใช้จ่ายต่อทะเบียนรถใหม่มีอะไรบ้าง?

     หากคุณขาดต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์เกิน 3 ปี จะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมอย่างน้อย 525 บาท แต่หากเป็นรถยนต์จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอย่างน้อย 565 บาท ถ้าไม่ดำเนินการก็ต้องถูกปรับ 1,000 บาท เมื่อถูกจับ
• ค่าจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท
• ค่าสมุดจดทะเบียนรถ 100 บาท
• ค่าแผ่นป้ายทะเบียน 100 บาท
• ค่าหลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
• ค่าภาษีของรถแต่ละประเภท
• ค่าธรรมเนียมตรวจสภาพ รถยนต์ 50 บาท รถจักรยานยนต์ 10 บาท
 
หลักฐานขอทะเบียนรถใหม่
 
     ไม่ใช่ว่าไปที่กรมขนส่งแล้วถือเงินค่าธรรมเนียมไปอย่างเดียว จะต้องมีเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวคุณและรถยนต์อีกด้วย 7 ข้อ ดังนี้
 
1. สมุดคู่มือที่ราชการออกให้ว่าระงับทะเบียน ซึ่งคุณต้องไปชำระภาษีค้างชำระ 3 ปีที่ผ่านมาด้วย ที่สำนักงานขนส่งพื้นที่
2. ชำระภาษีค้างจ่ายตามอัตราภาษีรถแต่ละประเภท และเสียภาษีเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน
3. ถ้าจะใช้รถต่อ ก็ต้องแจ้งขอใช้รถอีกครั้งหลังถอนอายัติ และจ่ายค่า พ.ร.บ. รวมกับค่าธรรมเนียม
4. เตรียมสมุดคู่มือจดทะเบียนรถที่บันทึกการระงับทะเบียนตัวจริง มาด้วย
5. เตรียม พ.ร.บ. ที่ซื้อมาแล้วมาด้วย
6. เตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ หากเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน
7. หากไม่ใช่รถของคุณ ต้องการจดทะเบียนในชื่อเจ้าของใหม่ ให้แสดงหลักฐานการได้มาของรถ เช่น หนังสือจะซื้อจะขาย หรือ หลักฐานขายทอดตลาด
 
**หากเจ้าของรถไม่สะดวก จะทำหนังสือมอบอำนาจจะต้องเสียค่าอากรแสตมป์ 10 บาท ลงลายมือชื่อเจ้ามอบอำนาจด้วย

 
ขอทะเบียนรถใหม่
 
     เห็นได้ชัดว่า กฎหมายจริงจังกับการต่อภาษี (หรือที่เรียกว่าต่อ พ.ร.บ.) มาก เพราะหากรถไม่มีประกันภัยภาคบังคับ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ทั้งคนขับ และผู้บาดเจ็บ จะไม่มีค่ารักษาช่วยเหลือเยียวยาเลย ดังนั้นเจ้าของรถควรจะมีความรับผิดชอบต่อรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ด้วยการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์และไปต่อภาษีทุกปีตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง และเป็นการแสดงความรับผิดชอบของสังคม
 
     แต่สำหรับท่านที่เป็นเจ้าของรถเองนั้น หากไม่ต่อ พ.ร.บ.จะมีอีกหลายอย่างที่ทำไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น จะโอน หรือ ซื้อขายรถคันนั้นไม่ได้ หากไม่ได้ต่ออายุนานเกิน 3 ปี ก็ต้องไปขอเลขทะเบียนใหม่ เกิดเป็นความยุ่งยากขึ้นไปอีก
 
READ MORE : 
 
 

ค้นหาราคาประกันรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์

//