รู้จัก 4 วัคซีนโควิด-19 ก่อนนำมาฉีดจริง

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
รู้จัก 4 วัคซีนโควิด-19 ก่อนนำมาฉีดจริง

12/01/2021 | ชีวิตดีกับ TQM | รู้จัก 4 วัคซีนโควิด-19 ก่อนนำมาฉีดจริงในไทย

วัคซีนโควิด-19 ความหวังของคนทั้งโลก

     ในขณะที่โควิด-19 รอบใหม่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น แพร่เร็ว ติดเชื้อไว จนมียอดผู้ติดเชื้อสะสมในไทยแล้วกว่า 1 หมื่นคน (ข้อมูลวันที่ 12 ม.ค. 64) เชื่อว่าหลายคนก็ยังคงรออย่างมีความหวังว่าจะได้รับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเอาชนะไวรัสโควิด-19 ได้ ซึ่งล่าสุดความหวังนั้นกำลังจะเป็นจริง เมื่อปลายเดือน ก.พ. 64 นี้ ไทยจะเริ่มได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว แต่วัคซีนเหล่านั้นมีที่มาอย่างไร ใครได้ฉีดก่อน และหากฉีดแล้วจะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน วันนี้พี่หมี TQM จึงจะพาไปหาคำตอบ พร้อมทำความรู้จักกับวัคซีนโควิด-19 กันครับ
 
 
     หลังมีการระบาดโควิด-19 ไปทั่วโลก และกินระยะเวลานานกว่า 1 ปี มีผู้ผลิตจำนวน 9 รายจากทั่วโลกได้คิดค้นและผลิตวัคซีนโควิด-19 ออกมา แบ่งออกเป็น 4 ชนิด และเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน (EUA) ซึ่งทั้ง 4 วัคซีนนั้นมีลักษณะดังนี้ 
 
1. วัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอเอ็นวัคซีน (mRNA) ซึ่งได้จากสารพันธุกรรมชนิดอาร์เอ็นเอจากเชื้อไวรัส เมื่อคนได้รับวัคซีนเข้าสู่ร่างกายจะกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันชนิดแอนติบอดีที่ช่วยต่อสู้กับไวรัสได้
2. วัคซีนชนิด Viral Vector เป็นการใช้ไวรัสที่ทำให้อ่อนลงแล้วไม่ทำให้เกิดโรค มาตัดต่อใส่สารพันธุกรรมของ coronavirus เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน ยกตัวอย่างวัคซีนที่ใช้วิธีนี้ เช่น วัคซีนอีโบล่า
3. วัคซีนชนิดเชื้อตาย (inactivated vaccine) คือใช้เชื้อโรคทั้งตัวที่ตายแล้วหรือเฉพาะส่วนประกอบบางส่วนของเชื้อโรค
4. วัคซีนโปรตีนซับยูนิต (subunit protein) เป็นการใช้โปรตีนบางส่วนของเชื้อ เพื่อไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกัน
 

คนไทยจะได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกเมื่อไร ใครได้ฉีดก่อน

     ประเทศไทยจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
 
ระยะที่ 1 ไทยจะได้รับวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด 2 ล้านโดส จากบริษัทซิโนแวค ไบโอเทค (Sinovac Biotech) ประเทศจีน เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย (inactivated vaccine) แบ่งออกเป็น
  • ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 64 วัคซีน 2 แสนโดส สำหรับประชาชน 1 แสนคน
  • ปลายเดือนมีนาคม 64 วัคซีน 8 แสนโดส สำหรับประชาชน 4 แสนคน
  • ปลายเดือนเมษายน 64 วัคซีน 1 ล้านโดส สำหรับประชาชน 5 แสนคน
     เป้าหมายในการฉีด คือ 5 จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดจะได้รับวัคซีนก่อน ได้แก่ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด และเลือกฉีดให้ 4 กลุ่ม เพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต และปกป้องระบบสุขภาพประเทศ ได้แก่
1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน 
3. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 เช่น อสม. ทหาร ตำรวจ ที่จะต้องคัดกรองผู้ที่เข้ามาจากต่างประเทศ และในพื้นที่ที่มีการระบาด
 
ระยะที่ 2 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 จำนวน 26 ล้านโดส จากบริษัท แอสตราเซเนกา ซึ่งเป็นวัคซีนชนิด Viral Vector เป้าหมายคือฉีดให้กับ กลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ และจะร่วมมือกับบริษัท สยามไบโอไซด์ ผลิตวัคซีนในไทยให้ได้ปีละ 200 ล้านโดส ซึ่งจะเพียงพอทั้งประเทศ
 
ระยะที่ 3 ปลายปี 2564 ถึงต้นปี 2565 ฉีดให้ ประชาชนทั่วไป ให้ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค
 
 
     แต่นอกจากจะมีการรับวัคซีนมาจากต่างประเทศ ไทยเราก็ไม่นิ่งนอนใจ เริ่มผลิตวัคซีนโควิด-19 แล้วกว่า 10 แห่ง เช่น วัคซีนชนิด mRNA ของทีม ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผอ.บริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วัคซีนโควิด-19 จากใบพืชของ บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด ก่อตั้งโดยนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นต้น
 

วัคซีนโควิด-19 มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน

     หลายคนอาจสงสัยว่าวัคซีนโควิด-19 ที่จะได้รับในลอตแรกนั้น มีประสิทธิภาพมากแค่ไหน
 
     นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ จึงให้ข้อมูลว่า หลายประเทศในตะวันออกกลาง เช่น อินโดนีเซียได้สั่งซื้อวัคซีนไปฉีดแล้ว ผลปรากฏว่ามีประสิทธิผลมากกว่า 90% โดยฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา 60-70 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นอีก 3 หรือ 4 สัปดาห์ จึงฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่สองเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สูงเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์
 
     ทั้งนี้หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ใน บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว อาจเกิดผลข้างเคียง เช่น ไข้ เจ็บป่วย หรือผลขั้นร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เสียชีวิต ดังที่เป็นข่าวกรณีผู้สูงอายุ 2 รายในนอร์เวย์เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิต นพ.ศุภกิจ ให้ความเห็นว่า
 
คนที่แพ้วัคซีนโควิด ผลข้างเคียงต่างๆ เกิดจากการแพ้ส่วนประกอบบางชนิดในวัคซีน ซึ่งอาจพบได้เพียง 1 ในล้านที่อาจช็อกตาย ซึ่งแม้มีวัคซีนมาแล้ว ทุกคนก็ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากป็นโรคอุบัติใหม่ ต้องเรียนรู้และพัฒนาวัคซีนกันไปจนกว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้
 
     ในปี 2564 นี้ จะมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับคนไทยเพียง 50% ซึ่งความจริงแล้วยังไม่เพียงพอ ฉะนั้นคนไทยทุกคนยังต้องป้องกันตนเองลดการแพร่เชื้อ ด้วยการใส่หน้ากากเข้าหากัน ล้างมือ และรักษาระยะห่าง แล้วอดใจรอวันที่คนไทยได้รับวัคซีนครบทุกคน แต่อย่างไรก็ตามไวรัสโควิด-19 น่ากลัวกว่าที่คิด เตรียมรับมือไว้สบายใจกว่า ด้วยประกันภัยโควิด-19 เบี้ยหลักร้อย คุ้มครองสูงสุดถึงหลักล้าน มีหลายแผนประกันให้คุณเลือก สนใจคลิกที่นี่เลย หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1737 ตลอด 24 ชั่วโมงครับ