กลุ่มเสี่ยงที่จะได้ฉีดวัคซีนโควิด-19ก่อน

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
กลุ่มเสี่ยงที่จะได้ฉีดวัคซีนโควิด-19ก่อน

08/03/2021 | ชีวิตดีกับ TQM | 4 กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อน

ใครที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นกลุ่มแรก

     วัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกได้จัดส่งถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้กระจายไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆ เพื่อลดอาการป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิต นำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่างๆ หลายคนอาจส่งสัยว่าใครจะได้เป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก วันนี้พี่หมี TQM มีคำตอบมาฝากครับ

กลุ่มที่จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อน

1. กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน

2. บุคคลที่มีโรคประจำตัว โดยมีทั้งหมด 7  โรค ดังนี้

  • โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • โรคไตเรื้อรังที่อยู่ระยะ 5 ขึ้นไป
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคมะเร็งทุกชนิด ที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด
  • โรคเบาหวาน
  • โรคอ้วนที่มีน้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

3. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามหลักระบาดวิทยา เช่น พื้นที่ที่พบการระบาดของโรคจำนวนมาก เพื่อลดความรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิต

4. บุคลากรอื่นๆ ที่เป็นด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย รวมถึง อสม.

     โดยวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับมา 2 แสนโดสแรก กระจายไปยังพื้นที่เสี่ยงใน 13 จังหวัดแล้ว จะฉีดใน 4 กลุ่ม ราว 1 แสนคน คนละ 2 โดส ฉีดห่างกัน 21 วัน อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่สองควรฉีดที่ รพ.เดียวกัน และเพิ่มความอุ่นใจด้วยความคุ้มครอง 2 ชั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้คนไทยปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยความคุ้มครองที่มากกว่าในราคาเดิม ประกันภัยโควิด-19+ ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 เจอ แพ้ จ่าย สนใจคลิกเลยที่นี่ หรือ โทรปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  1737 ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

READ MORE : 
 
 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ