ค่าสินไหมทดแทนฉบับง่าย

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนฉบับง่าย

15/09/2017 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | เข้าใจสินไหมทดแทนง่ายๆ ใน 5 นาที | TQM

เข้าใจสินไหมทดแทนง่ายๆ ใน 5 นาที

 
   สิ่งที่ผู้ทำประกันจะได้รับประโยชน์ ก็คือส่วนของค่าสินไหมทดแทนนี่แหละครับ พี่หมีเลยจะขออธิบายให้คุณเข้าใจได้ง่ายๆ ว่ามันคืออะไร จะได้เมื่อไหร่ แล้วถ้าเราต้องการเงินส่วนนี้ มีขั้นตอนในการยื่นเรื่องยังไงบ้าง
 
ค่าสินไหมทดแทนคืออะไร   
    ในทางประกันชีวิตหรือประกันภัยนั้น สินไหมทดแทน จะต้องเป็นความเสียหายที่สามารถคำนวณเป็น ตัวเงินได้ (Calculable) และเป็นการตกลงในการชดใช้เงินเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือสิ่งของทดแทนที่เท่าเทียมกัน และจะจ่ายให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Actual Loss) เท่านั้น ซึ่งผู้ที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทน อาจจะเป็นได้ทั้งผู้เอาประกัน หรือจะเป็นผู้ที่รับผลประโยชน์ ใครคนใดคนหนึ่ง ตามที่ตกลงกันเอาไว้ ภายในกรมธรรม์ก็ได้ครับ
 
กรณีเรียกร้องค่าสินไหม
ขั้นตอนการเรียกค่าสินไหมทดแทน 
 
 ผู้ที่เรียกร้องสินไหม จะต้องส่งแจ้งการเรียกร้องสินไหมโดยการกรอกคำร้องในแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมแต่ละประเภท ได้แก่
 
1.แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทนอุบัติเหตุ
2.แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
3.แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
4.แบบฟอร์มเรียกร้องค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน (มักใช้ฟอร์มเดียวกับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน)
5.แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณะกรรม
6.แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทุพลภาพ
7.แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรง มะเร็งหรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
 
เมื่อกรอกแบบฟอร์มครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ต้องส่งแบบฟอร์มเรียกร้องดังกล่าวมาพร้อมเอกสารอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทน เช่น ใบเสร็จแสดงค่ารักษาพยาบาล ใบแจ้งความเสียหายของรถในกรณีประสบอุบัติเหตุ  และเอกสารยืนยันตัวตนต่างๆ ซึ่งเราสามารถสอบถามกับทางประกันได้ครับว่า ใช้เอกสารอะไรบ้าง
 
ระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน (กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว)
 
ค่าเสียหายเบื้องต้นตามกรมธรรม์พ.ร.บ. : ภายใน 7 วันทำการ
ค่ารักษาพยาบาล : ภายใน 7 วันทำการ
ค่าเสียหายเกี่ยวกับรถยนต์ กรณีลูกค้าสำรองจ่าย : ภายใน 15 วันทำการ
 
    ถึงจะมีสินไหมมาช่วยรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่การระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยยังไงก็สำคัญที่สุดนะครับ  พี่หมีจึงอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตประจำวันด้วยความไม่ประมาท ยิ่งเป็นคนที่ใช้รถเดินทางประจำ ทำประกันชั้น 1 ไว้อุ่นใจกว่าเยอะ ถ้ามีข้อสงสัยเรื่องประกันภัย ไม่รู้จะเลือกตัวไหนดี โทรมาที่ สายด่วน 1737 ครับ
 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ