เที่ยวไกลบ้าน อย่าปล่อยให้วีซ่าหมดอายุ

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
เที่ยวไกลบ้าน อย่าปล่อยให้วีซ่าหมดอายุ

22/12/2016 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | ไปเที่ยวต่างประเทศ ตรวจเช็ควันหมดอายุวีซ่าให้ดี | TQM

วีซ่าหมดอายุก่อนเดินทางกลับไม่ใช่เรื่องเล็กๆ

 

  “วีซ่า” คือ เอกสารที่ประเทศใดประเทศหนึ่งได้ออกให้ภายใต้การพิจารณาของประเทศนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการอนุญาตให้บุคคลต่างด้าวบุคคลหนึ่งสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้นได้ ภายใต้ช่วงเวลาและภายใต้ขอบข่ายของจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

 

  บางประเทศอาจมีข้อตกลงเรื่องของการยกเว้นวีซ่า และสามารถเข้าออกได้โดยภายใต้ข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศได้กำหนดไว้ เช่น ประเทศไทยและรัสเซีย ซึ่งมีข้อตกลงเรื่องการยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว โดยสามารถพำนักในประเทศอีกประเทศหนึ่งโดยไม่ต้องมีวีซ่าได้ในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศคู่สัญญา

 

  แต่ถ้าผู้ถือวีซ่าของประเทศนั้นๆ อยู่เกินเวลาที่กำหนด ฝ่าฝืนข้อกำหนดการบริหารชาวต่างชาติเข้าและออกประเทศคู่สัญญา จะโดนลงโทษ เช่น โดนปรับเป็นจำนวนเงินวันละหลายพันบาท ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าอยู่เกินวีซ่า วันสองวันคงโดนปรับนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรอก แต่ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะครับ

 

  เพราะถ้าคุณอยู่เกินวีซ่าโดยไม่มีเหตุสมควร และไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า จะมีปัญหาในการขอวีซ่าครั้งต่อไปได้นะครับ คุณอาจจะโดน black list ได้ง่ายๆ ซึ่งจะมีผลเสียต่อการเดินทางครั้งต่อไปแน่นอน ดังนั้นจึงต้องตรวจเช็คเสมอว่าอายุวีซ่าของเราจะอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่

 

  แต่ในกรณีที่คุณจะอยู่ต่อเพราะมีเหตุสุดวิสัยจริงๆ เช่น เจ็บป่วยหนักในต่างประเทศ  ต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาล ขอให้ติดต่อสถานทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทย ที่อยู่ใกล้ที่สุดทราบ ก่อนวีซ่าจะหมดอายุ พร้อมแสดงหลักฐานประจำตัวต่างๆ เพื่อสอบถามรายละเอียดและคำแนะนำจากสถานกุงสุลไทยครับ ว่า ควรทำอย่างไรบ้าง ใช้เอกสารอะไรบ้าง (เช่น ใบรับรองแพทย์, รูปถ่าย ฯลฯ) และจะต้องขอต่อวีซ่าที่ไหน

 

TQM ประกันการเดินทาง

 

  ซึ่งในกรณีนี้ถ้าคุณได้ทำประกันการเดินทางกับทาง TQM ไว้ เราพร้อมยินดีให้คำแนะนำในเรื่องการต่อวีซ่า การติดต่อสถานทูต หรือสถานกงสุล และติดต่อสายการบินเพื่อขอเปลี่ยนสถานที่ขึ้นเครื่อง สบายใจได้เลยครับเราพร้อมให้คำปรึกษาทุกที่ ส่วนใครที่กำลังจะวางแผนจะไปท่องเที่ยว พี่หมีขอแนะนำประกันการเดินทาง จากบริษัทชั้นนำระกับโลก ให้คุณอุ่นใจได้ตลอดทริป! หยุดยาวนี้เที่ยวเผื่อพี่หมีด้วยนะครับ ^^

 

เงื่อนไขการรับ ประกันภัยการเดินทาง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ผู้เดินทางต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย

  2. ผู้เดินทางต้องเริ่มเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น

  3. ผู้เดินทางต้อง มีอายุ 1-75 ปีบริบูรณ์ (สำหรับรายเที่ยว)

  4. ผู้เดินทางต้อง มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์ (สำหรับซื้อรายปี)

  5. ผู้เดินทางจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ

  6. ผู้เดินทางจะต้องเดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์หรือ สายการบิน เท่านั้น

*สำหรับการซื้อประกันภัยเดินทางรายปี คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 120 วันต่อครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

www.thaiembassy.org

ประกันภัยการเดินทาง

แผนการเดินทางของฉัน