เมาแล้วไม่ยอมวัดแอลกอฮอล์ จะรอดไหม

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
เมาแล้วไม่ยอมวัดแอลกอฮอล์ จะรอดไหม

05/07/2016 | เทคนิคการขับรถ | เมาแล้วไม่ยอมวัดแอลกอฮอล์ จะรอดไหม | TQM ทีคิวเอ็ม

ก่อนหน้านี้คนหัวหมอเยอะ ไม่ยอมเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์เวลาเจอด่านตรวจ รอจนค่าไม่ถึงจึงยอมเป่า ซึ่งตอนนี้ทำไม่ได้แล้ว แต่ก็มีคนพยายามทำอยู่ TQM มือใหม่อยากขับเลยมาย้ำเตือนสายเมา สายปาร์ตี้อีกครั้งว่า “ดื่มแล้วขับ ไม่ยอมเป่าก็ถูกจับเหมือนกัน”


ตาม “พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่10) พ.ศ. 2557 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว โดยมีการแก้ไข 2 ประเด็นสำคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 142 เกี่ยวกับกำหนดข้อสันนิษฐานในกรณีผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบว่าหย่อนความสามารถในการขับขี่โดยไม่มีเหตุอันควร ซึ่ง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ จะให้อำนาจเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ขับขี่หยุดรถ เมื่อเห็นว่ารถนั้นมีสภาพไม่ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ และในกรณีที่ผู้ขับขี่มีพฤติการณ์อันควรเชื่อว่าเสี่ยงเมาสุรา หรือขับรถในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับหรือขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือไม่”

แถมบทลงโทษก็รุนแรงกว่าเดิมคือ “เป็นจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” และประกันภัยรถยนต์ไม่จ่ายอีกด้วย

เห็นแบบนี้แล้วมือใหม่สายเมา ถ้าไม่จำเป็นต้องขับรถไปเที่ยว ไปดื่มก็ใช้บริการแท็กซี่แทน แต่ถ้าจำเป็นต้องเอารถไปจริงๆ ลองอ่านบทความ “เมาไม่ขับ กลับไงดี”
เพื่อเป็นไอเดียว่าเราจะไม่ทำผิดกฎหมายและไม่เสี่ยงอันตรายได้ด้วยวิธีไหนบ้าง

 

อ่านบทความของ ทีคิวเอ็ม เกี่ยวกับ มือใหม่อยากขับ ทั้งหมด

 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ