ประกันภัยคุ้มครองโรคจากมลพิษทางอากาศ PM2.5

ประกันภัยคุ้มครองโรคจากมลพิษทางอากาศ PM2.5

PM 2.5 น่ากลัวกว่าที่คิด รับมือกับโรคร้ายที่เกิดจาก PM 2.5 โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคถุงลมโป่งพอง โรคตาแดง โรคเยื่อบุตาอักเสบ รวมถึงโรคมะเร็งปอด รับเงินชดเชยปลอบขวัญ รับเงินชดเชยรายวัน และคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก

รายละเอียดโปรโมชัน

จุดเด่นประกันภัย

เงินชดเชยปลอบขวัญ สูงสุด 100,000 บาท

กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 5 วัน

เงินชดเชยรายวัน

กรณีเป็นผู้ป่วยใน

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

ผู้ป่วยนอก (OPD)

คุ้มครองการเจ็บป่วย จาก

โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน *ไม่รวมโรคโควิด-19

โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคถุงลมโป่งพอง

โรคตาแดง / โรคเยื่อบุตาอักเสบ

คุ้มครองโรคมะเร็งปอด

กรณีเป็นครั้งแรก

 

☑️ รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สนใจโปรโมชันนี้

กรอกข้อมูลเพื่อค้นหาแผนประกัน
ประกันภัยคุ้มครองโรคจากมลพิษทางอากาศ PM2.5
โปรโมชันที่คุณเลือก
ประกันภัยคุ้มครองโรคจากมลพิษทางอากาศ PM2.5
สุขภาพ
สุขภาพ
มะเร็ง
มะเร็ง
ลดหย่อนภาษี
ลดหย่อนภาษี

ชื่อ *

นามสกุล *

เพศ *

วัน/เดือน/ปีเกิด *

เบอร์โทรศัพท์มือถือ *

blue beary

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. อายุรับประกันภัย :  ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ  6-65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัยและมีสัญชาติไทย
 2. ไม่คุ้มครองโรคหรือสภาพที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย (Pre-Existing Condition)
 3. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ณ วันที่สมัครทำประกันภัย
 4. ผู้เอาประกันภัย 1 คนสามารถทำได้ 1 ฉบับเท่านั้น
 5. มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) ดังนี้
  1. ระยะเวลารอคอย (Waiting Period)  30 วัน สำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ระบุ
   • โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน *ไม่รวมโรคโควิด-19
   • โรคหัวใจและหลอดเลือด
   • โรคถุงลมโป่งพอง
   • โรคตาแดง / โรคเยื่อบุตาอักเสบ
  2. ระยะเวลารอคอย (Waiting Period)  90 วัน สำหรับโรคมะเร็งปอด

แชร์ประสบการณ์จากผู้ใช้บริการ TQM

TQM Logo
TQM Logo

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

facebook
line
youtube
twitter
TQM Application
TQM IOS Application
TQM Android Application
ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเลขที่ 0105540084143

ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เลขที่0105540084143

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยเลขที่ ว00019/2546

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
เลขที่ว00019/2546

โทรศัพท์
โทรสาร
เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
อีเมล
TQM Application
TQM IOS Application
TQM Android Application
แชทกับเรา