ประกันสุขภาพ Health Top Up

ประกันสุขภาพ คุ้มครองส่วนเกินจากสวัสดิการเดิมที่คุ้มครองไม่เพียงพอ คุ้มครองครอบคลุมทั้งกรณี บาดเจ็บ และ เจ็บป่วย สูงสุด 500,000.-/ปี

สวัสดิการไม่พอจ่าย ให้เราดูแล

จุดเด่นประกันภัย

คุ้มครองทั้งกรณีบาดเจ็บและเจ็บป่วย

คุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 

สูงสุด 500,000 บาท

มีค่าความรับผิดส่วนแรก ทำให้เบี้ยถูกกว่า ประกันสุขภาพทั่วไป

รับอายุ 21 - 55 ปี

ลดหย่อนภาษีได้

เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ ประกันสุขภาพ Health Top Up

 

ค่าความรับผิดส่วนแรก สำหรับผู้ป่วยใน  คืออะไร

    ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) คือ ค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เราต้องจ่ายให้โรงพยาบาลก่อน หรืออธิบายให้เข้าใจมากขึ้น คือ เมื่อเราซื้อประกันสุขภาพ Health Top Up แล้ว เกิดเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เราที่เป็นผู้เอาประกันภัยต้องออกค่าใช้จ่ายในการรักษาเอง หรือนำไปเบิกกับสวัสดิการ หรือเบิกกับประกันสุขภาพเดิมที่มีส่วนหนึ่ง หากค่าใช้จ่ายเกินกว่าความรับผิดส่วนแรกที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ บริษัทประกันจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนเกินนั้นให้กับเราหรือผู้เอาประกันภัยนั่นเอง

    ตัวอย่างเช่น นาย ก. ได้ทำประกันสุขภาพ Health Top Up แผน 1 ที่มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในต่อครั้ง 50,000 บาท และค่าความรับผิดส่วนแรกระบุไว้ 5,000 บาท วันดีคืนดี นาย ก. ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ต้องนอนโรงพยาบาล ได้รับการรักษาเป็นอย่างดี มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 40,000 บาท และเมื่อหายดีแล้วสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ นาย ก. จะต้องจ่ายค่าความรับผิดส่วนแรกก่อน เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท (หรือหากนาย ก. มีสวัสดิการค่ารักษาจากบริษัทที่ทำงานอยู่แล้วก็สามารถนำค่ารักษาจำนวน 5,000 บาทแรกนี้ไปเบิกกับสวัสดิการที่มีอยู่ได้) ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก 35,000 บาท ให้นำหลักฐานมาเบิกกับทางบริษัทประกัน

 

ประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดส่วนแรกดียังไง

  1. เบี้ยถูกกว่าประกันสุขภาพทั่วไป
  2. ใช้คู่ได้กับประกันกลุ่มหรือส่วนตัว
  3. ลดหย่อนภาษีได้

สนใจโปรโมชันนี้

กรอกข้อมูลเพื่อค้นหาแผนประกัน
โปรโมชันที่คุณเลือก
ประกันสุขภาพ Health Top Up
สุขภาพ
มะเร็ง
ลดหย่อนภาษี

ชื่อ *

นามสกุล *

เพศ *

วัน/เดือน/ปีเกิด *

เบอร์โทรศัพท์มือถือ *

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. สำหรับผู้ทำประกันภัยอายุระหว่าง 21 - 55 ปี ที่มีสัญชาติไทย
  2. ไม่คุ้มครองโรคหรือสภาพที่เป็นมาการก่อนการรับประกัน (Pre-Existing Condition)
  3. ผู้ทำประกันจะต้องมีสุขภาพร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ ณ วันที่ขอทำประกัน
  4. ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำได้ 1 ฉบับ เท่านั้น
  5. ระยะเวลารอคอย 30 วันสำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป และ ระยะเวลารอคอย 120 วัน สำหรับการเจ็บป่วยเฉพาะโรค ได้แก่ เนื้องอกหรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อน ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกระบบ และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

แชร์ประสบการณ์จากผู้ใช้บริการ TQM

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เลขที่0105540084143

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
เลขที่ว00019/2546

โทรศัพท์
โทรสาร
เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
อีเมล