ประกันไข้เลือดออกและโรคร้ายจากยุง ชดเชยเงินก้อน

ประกันไข้เลือดออกและโรคร้ายจากยุง ชดเชยเงินก้อน

ให้ยุงร้าย กลายเป็นเรื่องเล็ก ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรคไข้เลือดออกและโรคร้ายจากยุง ชดเชยการเจ็บป่วยจาก 5 โรค เบี้ยเริ่มหลักร้อย จ่ายเงินก้อนสูงสุดหลักหมื่น

รายละเอียดโปรโมชัน

จุดเด่นประกันภัย

เบี้ยเริ่ม 173 บาท/ปี
จ่ายเงินก้อน สูงสุด 30,000 บาท

คุ้มครองการเจ็บป่วยโรคร้ายจากยุง 5 โรค

ไข้เลือดออก หรือไข้เดงกี โรคชิคุนกุนยาหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคมาลาเรียหรือโรคไข้จับสั่น โรคไข้สมองอักเสบ และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

คุ้มครองตั้งแต่อายุ 15 วัน - 69 ปี
เด็กทำได้ ไม่ต้องพ่วงผู้ปกครอง

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

ผลประโยชน์ชดเชยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก/โรคไข้เดงกี  โรคชิคุนกุนยา/โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคมาลาเรีย/โรคไข้จับสั่น โรคไข้สมองอักเสบและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 10,000 20,000 30,000

 

☑️ รับประกันภัยโดย บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สนใจโปรโมชันนี้

กรอกข้อมูลเพื่อค้นหาแผนประกัน
ประกันไข้เลือดออกและโรคร้ายจากยุง ชดเชยเงินก้อน
โปรโมชันที่คุณเลือก
ประกันไข้เลือดออกและโรคร้ายจากยุง ชดเชยเงินก้อน
สุขภาพ
สุขภาพ
มะเร็ง
มะเร็ง
ลดหย่อนภาษี
ลดหย่อนภาษี

ชื่อ *

นามสกุล *

เพศ *

วัน/เดือน/ปีเกิด *

เบอร์โทรศัพท์มือถือ *

blue beary

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุระหว่าง 15 วัน – 69 ปี
  2. กรมธรรม์มีระยะเวลารอคอย 30 วัน
  3. กรมธรรม์จ่ายผลประโยชน์ตามวงเงินเอาประกันภัยที่ท่านเลือก เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการยืนยันการวินิจฉัยโรคใดโรคหนึ่ง และได้มีการเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ณ สถานพยาบาลในประเทศไทย
  4. ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะชดเชยเพียงโรคใดโรคหนึ่งและชดเชยครั้งเดียวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
  5. รับประกันภัยสูงสุด 1 กรมธรรม์ต่อท่าน

ประสบการณ์จากผู้ใช้บริการ TQM

TQM Logo
โทรศัพท์
โทรสาร
เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
อีเมล
TQM Application
TQM IOS Application
TQM Android Application
แชทกับเรา