ประกันภัยออฟฟิศซินโดรม

เพิ่มความอุ่นใจให้คนทำงานออฟฟิศ ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากการเจ็บป่วยในกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม

คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยกลุ่ม โรคออฟฟิศซินโดรม โรคใดโรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. อาหารเป็นพิษจากภาวะติดเชื้อทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Tract Infection)
 2. โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis)
 3. โรคกรดไหลย้อน (Gastro Esophageal Reflux Disease or GERD)
 4. โรคกระเพาะอาหารอักเสบ จากการติดเชื้อแบคทีเรีย เอช ไพโลไร (H.Pylori Gastritis)
 5.  โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาท (Herniated Nucleus Pulpous,HNP)
 6.  อาการเวียนศรีษะ บ้านหมุน (Vertigo)
 7. โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ หรือพังผืดทับเส้นประสาท (Carpol Tunnel Syndrome,CTS)
 8. โรคนิ้วล็อค ปลอกหุ้มเอ็นนิ้วมืออักเสบ (Trigger Finger)

ความคุ้มครอง

ทุนประกันภัย

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD)
(จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
30,000 60,000 90,000
ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน
(ชดเชยตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุ สูงสุด 30 วัน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
500 1,000 1,500
เบี้ยประกันภัย 1,990 3,790 5,390

 

☑️ รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สนใจโปรโมชันนี้

กรอกข้อมูลเพื่อค้นหาแผนประกัน
โปรโมชันที่คุณเลือก
ประกันภัยออฟฟิศซินโดรม
สุขภาพ
มะเร็ง
ลดหย่อนภาษี

ชื่อ *

นามสกุล *

เพศ *

วัน/เดือน/ปีเกิด *

เบอร์โทรศัพท์มือถือ *

หมายเหตุ : ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) ให้รวมถึงการรักษาโดยแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม รวมทั้งคลินิคที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข เช่น การฝังเข็ม แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด เป็นต้น

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 6 - 60 ปี
 2. มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 30 วัน
 3. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
 4. ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพและผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย
 5. ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อแผนประกันนี้ได้คนละ 1 ฉบับเท่านั้น

แชร์ประสบการณ์จากผู้ใช้บริการ TQM

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เลขที่0105540084143

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
เลขที่ว00019/2546

โทรศัพท์
โทรสาร
เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
อีเมล