แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

ประกันสุขภาพ

หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วย ทั้งค่าห้อง ค่ายา หรือค่ารักษาพยาบาล และอีกมากมาย ประกันสุขภาพพร้อมดูแลครอบคลุม

ประกันสุขภาพ

ประกันแนะนำ

ดูแผนสุขภาพทั้งหมด

ประกันสุขภาพ เบี้ยเริ่มวันละ 20 บาท ผ่อน 0 %

ผู้ป่วยภายใน สูงสุด 50,000 บาท
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการการพยาบาล
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก
ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาล
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
ค่ารถพยาบาล

สอบถามเพิ่มเติม

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล จ่ายตามจริง
ค่าห้องพักผู้ป่วยหนัก จ่ายตามจริง
ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาล จ่ายตามจริง
ค่าธรรมเนียมผ่าตัด รวมค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ จ่ายตามจริง
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ จ่ายตามจริง
ค่าบริการรถพยาบาล จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยนอก สูงสุด 6,000.-
ค่าผ่าตัดกรณีไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 6,000.-
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) สูงสุด 1,000.-/ครั้ง
การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้งสำหรับผู้ป่วยใน สูงสุด 50,000.-
จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อปี หรือตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย สูงสุด 400,000.-