แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

ประกันบ้าน ประกันอัคคีภัย

ประกันบ้าน ประกันอัคคีภัย

เบี้ยเริ่มวันละ 5 บาท

คุ้มครองสูงสุด 2,200,000 บาท


คุ้มครองน้ำท่วมบ้าน


คุ้มครองสิ่งของในบ้าน


คุ้มครองไฟไหม้/ฟ้าผ่า


แผนประกันภัยบ้านแสนรัก

มีให้เลือกซื้อออนไลน์ทั้งแบบรายปี และ ราย 3 ปี

ประกันบ้าน แผน 1

แผน 1

1,800.-

คุ้มครอง 1 ปี
ประกันบ้าน แผน 2

แผน 2

2,800.-

คุ้มครอง 1 ปี
ประกันบ้าน แผน 3

แผน 3

3,800.-

คุ้มครอง 1 ปี
ประกันบ้าน แผน 1

แผน 1

4,500.-

คุ้มครอง 3 ปี
ประกันบ้าน แผน 2

แผน 2

7,000.-

คุ้มครอง 3 ปี
ประกันบ้าน แผน 3

แผน 3

9,500.-

คุ้มครอง 3 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


ประกันภัยบ้านแสนรักคุ้มครองอะไรบ้าง

  1. คุ้มครองภัยธรรมชาติ

- น้ำท่วมบ้าน
- ลมพายุ
- แผ่นดินไหว
- ลูกเห็บ

  2. ภัยจากเหตุไฟไหม้

  3. ภัยจากเหตุฟ้าผ่า

  4. ภัยจากระเบิด

  5. ภัยยวดยาน

  6. ภัยอากาศยาน

  7. ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ได้แก่ การรั่วไหลของน้ำจากท่อน้ำ น้ำฝนสาดเข้ามาในบ้าน

  8. ภัยโจรกรรม


คุ้มครองน้ำท่วมบ้าน


คุ้มครองสิ่งของในบ้าน


คุ้มครองไฟไหม้/ฟ้าผ่า


รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครองประกันบ้านแสนรัก จำนวนเงินเอาประกัน (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 1 แผน 2 แผน 3
1 ปี 1 ปี 1 ปี 3 ปี 3 ปี 3 ปี
 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยยวดยาน ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) 1,000,000 1,500,000 2,200,000 1,000,000 1,500,000 2,200,000
 ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ภัยน้ำท่วม ภัยลูกเห็บ (คุ้มครอง 4 ภัย 20,000 บาท) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ขยายภัยเพิ่มเติม
 ภัยลมพายุ 100,000 150,000 220,000 100,000 150,000 220,000
 ภัยแผ่นดินไหว 100,000 150,000 220,000 100,000 150,000 220,000
 ภัยลูกเห็บ 100,000 150,000 220,000 100,000 150,000 220,000
 ภัยน้ำท่วม 100,000 150,000 220,000 100,000 150,000 220,000
 ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
 ภัยโจรกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

จะทำประกันภัยบ้าน ต้องรู้อะไรบ้างน๊า?

1. ประกันบ้านและทรัพย์สิน คุ้มครองอะไรบ้าง

     เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ พี่หมีจะแบ่งความคุ้มครองออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือ ความคุ้มครองเรื่องอัคคีภัย ส่วนที่ 2 จะเป็น ความคุ้มครองเรื่องภัยพิบัติ ส่วนที่ 3 คุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สิน โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

ความคุ้มครองเรื่องอัคคีภัย

     ประกันภัยบ้านหรือประกันอัคคีภัยจะคุ้มครองครอบคลุมความเสียหายของบ้านจากอัคคีภัย 3 เหตุการณ์ ได้แก่ ไฟไหม้บ้าน ฟ้าผ่าลงกลางหลังคา และแก๊สหุงต้มรั่ว โดยคุ้มครองเฉพาะตัวบ้านไม่รวมถึงที่ดิน หากเกิดอัคคีภัยขึ้น บริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้กับเจ้าของบ้านโดยตรง เว้นแต่กรณีบ้านติดจำนองไว้ ธนาคารจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์แทน ส่วนเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันและลักษณะอาคาร

ความคุ้มครองเรื่องภัยพิบัติ

     นอกจากประกันภัยบ้านจะคุ้มครองเรื่องอัคคีภัยแล้ว ยังคุ้มครองบ้านจากภัยธรรมชาติต่างๆ ด้วย ได้แก่ ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ภัยลูกเห็บ รวมถึงสินามิ หรือตามรายละเอียดในกรมธรรม์โดยจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

ความคุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สิน

     ประกันบ้านหรือประกันอัคคีภัยบางบริษัทยังคุ้มครองครอบคลุมไปถึงกรณีการถูกโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้าน ซึ่งหมายถึง คุ้มครองทั้งในส่วนของทรัพย์สินและตัวบ้าน ที่ได้รับความเสียหายจากการโจรกรรมนั้นๆ ด้วย

2. บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ ทำประกันบ้าน/ประกันอัคคีภัยได้ไหม

     ประกันบ้านหรือประกันอัคคีภัยบางบริษัทจะมีเงื่อนไขไม่รับประกันภัยบ้านที่ทำจากไม้ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความเสียหายจากภัยมากกว่าบ้านที่สร้างด้วยปูน แต่สำหรับประกันภัยบ้านแสนรัก รับทำประกันแน่นอนไม่ว่าบ้านของคุณจะเป็น ปูน/คอนกรีต หรือ บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ ก็คุ้มครองในราคาเริ่มต้นเพียง 1,800.-/ปี