ประกันบ้านแสนรัก คุ้มครองน้ำท่วม

ประกันบ้านแสนรัก คุ้มครองน้ำท่วม

ประกันบ้านแสนรัก คุ้มครองน้ำท่วม

เปลี่ยนเรื่องร้ายให้เล็กลง ด้วยประกันบ้านแสนรัก

จากสถานการณ์ น้ำท่วมอุบลราชธานี รุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี ทำให้ประชาชนหลายหลังคาเรือนได้รับความเดือนร้อน น้ำท่วมบ้าน และสิ่งที่ตามมาหลังน้ำลดคือ สิ่งของในบ้านได้รับความเสียหาย
หากคุณคือ มนุษย์เงินเดือนที่เก็บหอมรอมริบเพื่อซื้อบ้าน กลับต้องเจอความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ แต่จะดีกว่า "ถ้าเราสามารถลดความเสี่ยงนี้ด้วย ประกันบ้านแสนรัก เบี้ยเริ่ม 5 บาท/วัน คุ้มครองหลักล้าน เปลี่ยนคุณให้ยิ้มได้ เปลี่ยนเรื่องร้ายให้เล็กลงheart"
 

คุ้มครองน้ำท่วม

คุ้มครองสิ่งของในบ้าน
 

คุ้มครองบ้านไฟไหม้/ฟ้าผ่า
 

เบี้ยเริ่ม 5 บาท/วัน

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แผนประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัย TIPSMILE

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน (บาท)
แผน1 แผน2 แผน3
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยยวดยาน ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) 1,000,000 1,500,000 2,000,000
ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ภัยน้ำท่วม ภัยลูกเห็บ (คุ้มครอง 4 ภัย 20,000 บาท) 20,000 20,000 20,000
ขยายภัยเพิ่มเติม  
ภัยลมพายุ 100,000 150,000 200,000
ภัยแผ่นดินไหว 100,000 150,000 200,000
ภัยลูกเห็บ 100,000 150,000 200,000
ภัยน้ำท่วม 100,000 150,000 200,000
ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า 20,000 20,000 20,000