แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

ประกันชั้น 2+ เริ่ม 5,900.-/ปี

ประกันชั้น 2+ เริ่ม 5,900.-/ปี

ประกัน 2+ เลือกได้

แผน 1

5,900.-/ปี

ทุนประกัน 100,000 บาท

แผน 2

6,900.-/ปี

ทุนประกัน 200,000 บาท

ผ่อน 0%

ไม่ต้องตรวจสภาพรถ

ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

ความคุ้มครอง

คุ้มครองทั้งเก๋งและกระบะ
คุ้มครองรถชนรถ
คุ้มครองรถหาย ไฟไหม้รถ
คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน

รับประกันภัยโดย
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

สนใจประกันรถยนต์

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย ของบุคคลภายนอก/ต่อคน 1,000,000.-
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย ของบุคคลภายนอก/ต่อครั้ง 10,000,000.-
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,500,000.-
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันกรณี ชนกับยานพาหนะทางบก ตามทุนประกัน
ความเสียหายกรณี รถหาย/ไฟไหม้ ตามทุนประกัน
ค่าความเสียหายส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด ไม่มี
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกัน กรณี สูญหาย ไฟไหม้ ตามทุนประกัน
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ในรถที่เอาประกัน (รวมผู้ขับขี่) 100,000 (1+6 คน)
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ในรถที่เอาประกัน (รวมผู้ขับขี่) 100,000 (1+6 คน)
การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000

ความคุ้มครองพิเศษ

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
คุ้มครองภัยก่อการร้าย ตามทุนประกัน
เงินช่วยเหลือปลอบขวัญ กรณีเข้ารับรักษาตัวเป็นผู้ป่ วยใน (ต่อคน ต่ออุบัติเหตุ) 5,000
เงินช่วยเหลือครอบครัว กรณีเสียชีวิต (ต่อคน) 10,000

 

หมายเหตุ

1. ประเภท 2+ ทุน 100,000 รถเก๋ง (110) และ รถกระบะ (320) ไม่จำกัดอายุรถ (ไม่ตรวจสภาพรถ)
2. ประเภท 2+ ทุน 200,000 รถเก๋ง (110) รับไม่เกิน 10 ปี รถกระบะ (320) รับไม่เกิน 7 ปี (ไม่ตรวจสภาพรถ)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ไม่รับประกันภัยรถรับจ้าง/ให้เช่า หรือ รถที่มีลักษณะการใช้งานนำไปรับจ้าง เช่น นำไปวิ่งร่วม Grab,Kerry หรือรับส่งนักเรียน เป็นต้น ,รถสปอร์ต, รถดัดแปลง
, รถแต่งซิ่ง, รถรับจ้างสาธารณะ, รถตู้, รถติดตั้งตู้เย็นเครื่องทำความเย็น, รถบรรทุกกรด แก็ส เชื้อเพลิง สารเคมี
2. ในกรณีที่ประเภทรถและลักษณะการใช้รถไม่ถูกต้อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาค่าสินไหม
3. รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง , รถบรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 4 ตัน (ปิคอัพ)