ประกันช้อป ชัวร์ ชัวร์

ประกันการถูกโจรกรรมข้อมูลและเงินจากการซื้อของออนไลน์ ไม่ว่าจะนักช้อป หรือ นักขาย ถ้าคุณมีความเสี่ยง ทำธุรกรรมทางออนไลน์บ่อย ควรมีประกันภัยไซเบอร์ไว้สบายใจกว่า

อุ่นใจในการใช้อินเทอร์เน็ต

ด้วย ประกันช้อป ชัวร์ ชัวร์ เพื่อคนยุคดิจิทัล

คุ้มครอง

ความเสียหายจากภัยโจรกรรมทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการถูกฉ้อโกงจากการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

มั่นใจ

เหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกรรมออนไลน์ รวมถึงผู้ซื้อ หรือผู้ขายสินค้าออนไลน์

คุ้มค่า

มีให้เลือก 4 แผน ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 339 บาท

 

สนใจโปรโมชันนี้

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

โปรโมชันที่คุณเลือก
ประกันช้อป ชัวร์ ชัวร์

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ *

นามสกุล *

เบอร์โทรศัพท์มือถือ *

ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *

รายละเอียด

การถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต (Theft of Funds)

คือ การคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการ ถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. การถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล (Identity Theft) ทางอินเทอร์เน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก
 2. การโจมตีแบบฟิชชิ่ง (Phishing) ทางอินเทอร์เน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก

บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังนี้

 1. ความสูญเสียต่อเงิน
 2. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (Online Shopping)

คือ การคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยถูกหลอกลวงให้ซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ตามรายการสั่งซื้อ และได้มีการชำระเงินค่าสินค้าให้กับผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์แล้วแต่ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้เอาประกันภัยภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์แจ้งว่าจะดำเนินการจัดส่งสินค้า บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินที่ได้ชำระให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์เพื่อซื้อสินค้าดังกล่าว

การขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (Online Sales)

คือ การคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยถูกหลอกลวงให้ขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตและได้มีการจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์แล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยดำเนินการจัดส่ง บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าว

 

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 100 ปี
 2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 3. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
 4. แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

หมายเหตุ

 1. ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย
 2. บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องได้จากผู้รับผิดชอบจากแหล่งอื่น
 3. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 

แชร์ประสบการณ์จากผู้ใช้บริการ TQM

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เลขที่0105540084143

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
เลขที่ว00019/2546

โทรศัพท์
โทรสาร
เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
อีเมล