ประกันภัยผู้เล่น Surf Skate

คุ้มครองอุปกรณ์ Surf Skate เบี้ยเริ่มเพียง 999 บาท/ปี คุ้มครองอุบัติเหตุจากกีฬาอันตราย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองค่าเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินบุคคล

TQM SAFE BEFORE SURF เจ็บมา พังมา TQM ดูแลให้

จุดเด่นประกันภัย

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากกีฬาอันตราย

สูงสุด 15,000 บาท

คุ้มครองอุปกรณ์ Skateboard / Surf Skate

ความสูญเสียหรือความเสียหายสินเชิงของอุปกณ์กีฬาจากอุบัติเหตุ สูงสุุด 10,000 บาท

คุ้มครองร่างกายและชีวิต

กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)

คุ้มครองบุคคลภายนอก

ความรับผิดต่อร่างกายและทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก

เบี้ยเริ่มเพียง 999 บาท/ปี

 

☑️ รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ลงทะเบียนรับสิทธิ์

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

โปรโมชันที่คุณเลือก
ประกันภัยผู้เล่น Surf Skate

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ *

นามสกุล *

เบอร์โทรศัพท์มือถือ *

ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นผู้พิการ
  2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 10 - 60 ปี
  3. ไม่คุ้มครองอุปกรณ์กีฬา (Skateboard / Surf Skate) ที่มาจากการเสื่อมสภาพการใช้งาน
  4. ข้อตกลงคุ้มครองและข้อยกเว้นอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
  5. จำกัดการซื้อ 1 กธ. ต่อท่าน

แชร์ประสบการณ์จากผู้ใช้บริการ TQM

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เลขที่0105540084143

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
เลขที่ว00019/2546

โทรศัพท์
โทรสาร
เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
อีเมล