ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ กับ ไทยวิวัฒน์ประกันภัย

อุ่นใจทุกการเดินทาง เบี้ยหลักร้อยคุ้มครองหลักล้าน ด้วย ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ แผน Global Travel Insurance Plus คุ้มครองทั้ง WORLDWIDE และ ASIA

ความคุ้มครอง

ค่ารักษาพยาบาล

จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และสุขภาพในต่างประเทศ รวมถึงการรักษาพยาบาลต่อเนื่องเมื่อกลับมาประเทศไทย

การเดินทาง

การเดินทางล่าช้า ยกเลิกการเดินทาง พลาดเที่ยวบิน ลดวันเดินทาง

สัมภาระและทรัพย์สิน

การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว ภายในกระเป๋าเดินทาง

ค่าเคลื่อนย้ายฉุกเฉินและการส่งศพกลับประเทศ
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (อบ.1)

 

☑️ รับประกันภัยโดย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

 

 

สนใจโปรโมชันนี้

กรอกข้อมูลแผนการเดินทางของฉัน

โปรโมชันที่คุณเลือก

ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ กับ ไทยวิวัฒน์ประกันภัย

ข้อมูลการเดินทาง

เส้นทางการเดินทาง *

ในประเทศ
ต่างประเทศ

รูปแบบการเดินทาง *

รายเที่ยว
รายปี

จำนวนคนเดินทางทริปนี้

ประเภทการเดินทาง *

ออกจากจังหวัด *

ไปยังจังหวัด *

วันเดินทางไป *

วันเดินทางกลับ *

แชร์ประสบการณ์จากผู้ใช้บริการ TQM

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เลขที่0105540084143

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
เลขที่ว00019/2546

โทรศัพท์
โทรสาร
เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
อีเมล