ประกันภัยสุขภาพมนุษย์เงินเดือน

ประกันภัยสุขภาพมนุษย์เงินเดือน

ประกันภัยสุขภาพมนุษย์เงินเดือน

     จะเกิดอะไรขึ้น!? เมื่อต้องลางาน มานอนแอดมิท ใครเป็นนายตัวเองค่อยดีหน่อย แต่ถ้าใครเป็น มนุษย์เงินเดือน ได้นอนป่วยทั้งกายทั้งใจแน่ เพราะต้องแบ่งเงินที่เก็บหอมรอมริบทั้งปี มาจ่ายค่ารักษาแสนแพงเพียงครั้งเดียว แต่จะดีกว่าไหม? ถ้าค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ประกันสุขภาพจ่ายให้!!

ประกันสุขภาพ

คุ้มครองสูงสุดกว่า 400,000 บาท

ผ่อน 0%

“ลดหย่อนภาษีได้” ไม่กระทบเงินเก็บ

 


มี Care Card ไม่ต้องสำรองจ่าย

คุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท

ค่ารักษาแบบผู้ป่วยนอก

ค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุฉุกเฉิน
 

รายละเอียดความคุ้มครอง

✓ ผู้ป่วยภายใน สูงสุด 50,000 บาท

✓ ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการการพยาบาล 

✓ ค่าห้องผู้ป่วยหนัก 

✓ ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาล

✓ ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ

✓ ค่าแพทย์เยี่ยมไข้

✓ ค่ารถพยาบาล

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการการพยาบาล จ่ายตามจริง
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก จ่ายตามจริง
ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาล จ่ายตามจริง
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ จ่ายตามจริง
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ จ่ายตามจริง
ค่าบริการรถพยาบาล จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยนอก สูงสุด 6,000.-
ค่าผ่าตัดกรณีไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 6,000.-
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) สูงสุด 1,000.-/ครั้ง
บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้งสำหรับผู้ป่วยใน สูงสุด 50,000.-
จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อปี สูงสุด 400,000.-

 

สนใจกรอกข้อมูลด้านล่างให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ