แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

ประกันภัยสุขภาพมนุษย์เงินเดือน

ประกันภัยสุขภาพมนุษย์เงินเดือน

ประกันสุขภาพ All in One
เบี้ยเริ่มวันละ 20 บาท

ผ่อน 0%
รับทำตั้งแต่อายุ 25 - 55 ปี
คุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท
คุ้มครองโควิด 19 ทุกสายพันธุ์
ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 25,000 บาท

สนใจแผนประกันสุขภาพ

ความคุ้มครอง

ผู้ป่วยภายใน สูงสุด 50,000 บาท
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการการพยาบาล
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก
ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาล
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
ค่ารถพยาบาล

*คุ้มครองทุกโรคตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

 

ประกันสุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ไม่ต้องสำรองจ่าย
ใช้บัตร Care Card
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
คุ้มครองค่ารักษา
สูงสุด 400,000 บาท
คุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
คุ้มครองการบาดเจ็บ
ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
คุ้มครองอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คุ้มครองค่าแพทย์
จ่ายตามจริง ไม่เกินทุนประกัน

สนใจประกันสุขภาพ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าติดต่อกลับ


ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกัน
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการการพยาบาล จ่ายตามจริง
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก จ่ายตามจริง
ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาล จ่ายตามจริง
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ จ่ายตามจริง
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ จ่ายตามจริง
ค่าบริการรถพยาบาล จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยนอก สูงสุด 6,000.-
ค่าผ่าตัดกรณีไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 6,000.-
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) สูงสุด 1,000.-/ครั้ง
การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้งของผู้ป่วยใน สูงสุด 50,000.-
จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อปี หรือตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย สูงสุด 400,000.-