แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

ประกันอุบัติเหตุ ฉบับมนุษย์เงินเดือน

ประกันอุบัติเหตุ ฉบับมนุษย์เงินเดือน

ประกันอุบัติเหตุ 2 เด้ง 

TQM ทีคิวเอ็ม - BKI กรุงเทพประกันภัย เสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายมนุษย์เงินเดือน โดยคุ้มครองครอบคลุมทุกๆ ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ทั้งค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ เงินชดเชยรายได้ และคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท!

พิเศษ!!! คุ้มครองหนี้สินค้างชำระ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เพื่อไม่ให้เป็นภาระสำหรับคนที่เรารัก สูงสุด 1.5 ล้านบาท!

รวมความคุ้มครองสูงสุดถึง 3 ล้านบาท! ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

 

ความคุ้มครอง ทุนประกันภัย(บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) เนื่องจากอุบัติเหตุ 1,000,000 1,500,000
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) เนื่องจากภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 1,000,000 1,500,000
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) เนื่องจากอุบัติเหตุการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 200,000 300,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมการการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือ ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 10,000 ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 15,000 ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ชดเชยรายได้รายวันระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือ ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ(สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 1,000 ต่อวัน 1,000 ต่อวัน
ผลประโยชน์คุ้มครองหนี้สิน กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 1,000,000 1,500,000
ผลประโยชน์คุ้มครองหนี้สิน กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 200,000 300,000
การให้บริการช่วยเหลือด้านการแพทย์ SOS Hotline Services ภายในประเทศ
เลือกแผนการชำระตามแผนประกันภัย แผนที่ 1 แผนที่ 2
เบี้ยประกันภัย รายปี 1 งวด 6,960 10,920
แบ่งจ่าย 3 งวดๆ ละ (รายปี 3 งวด) 2,320 3,640
รายเดือน 580 910

 

กรุงเทพประกันภัย

รับประกันภัยโดย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)