ประกันรถยนต์2+เต็มแม็กซ์

ประกันรถยนต์2+เต็มแม็กซ์

 

ประกันรถยนต์ 2+เต็มแม็กซ์ คุ้มครองสูงสุด เกือบจะเท่าประกันชั้น 1 แต่ราคาถูกกว่าเกือบครึ่ง คุ้มมาก เพียง 6,800 บาทเท่านั้น  ทำได้ทั้งเก๋งและกระบะ พร้อมบริการซ่อมห้าง  รับประกันคุณภาพโดย ประกันไทยวิวัฒน์

ราคา 6,800 บาท 

ซ่อมห้าง

รถที่ใช้ได้  เก๋ง  กระบะ 

ไม่ต้องตรวจสภาพรถ

คุ้มครองน้ำท่วม / แผ่นดินไหว 100,000 บาท

คุ้มครองกรณีรถเสียหายสิ้นเชิงจากอุบัติพลิกคว่ำ หรือตกข้างทาง 200,000 บาท

ซ่อมศูนย์ในกรณีรถไม่เกิน 7 ปี 

ประกันภัยรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แผนประกันภัยนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น แผนประกันภัย 2+ 3+ (เฉพาะรถกลุ่ม 3,4,5 และ รถปิคอัพ)
ความคุ้มครอง
2+ เต็มแม็กซ์
ความเสียของตัวรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
100,000
รถสูญหาย/ไฟไหม้
100,000
น้ำท่วม/แผ่นดินไหว
100,000
เงินช่วยเหลือ ตามมูลค่ารถยนต์ กรณี เสียหายสิ้นเชิง** จากการพลิกคว่ำ หรือตกข้างทาง โดยไม่มีคู่กรณี*
200,000
ค่าเสียหายส่วนแรก
-
ความรับผิดชอบต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก
1,000,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั้ง
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
1,500,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (รย.01)
100,000 บาท/คน (7 คน)
ค่ารักษาพยาบาล (รย.02)
100,000 บาท/คน (7 คน)
ค่าประกันตัวผู้ขับขี่ (รย.03)
200,000 บาท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร
6,800
***สิทธิพิเศษ***
ไม่ได้

**รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70% ของมูลค่ารถยนต์
ในขณะเกิดความเสียหาย *** จ่ายตามมูลค่ารถยนต์ ณ ปัจจุบันสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ***

** สิทธิพิเศษ
- เงินช่วยเหลือปลอบขวัญ กรณีเข้ารับรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (ต่อคน ต่ออุบัติเหตุ)
5,000 บาท
- เงินช่วยเหลือครอบครัว กรณีเสียชีวิต(ต่อคน)
10,000 บาท
- เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง กรณีนำรถเข้าซ่อม (จำกัดจำนวนครั้ง) (ต่อการเข้าซ่อม)
1,000 บาท


เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. แผนประกันภัยนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561
2. ต้องเป็นรถส่วนบุคคลไม่รับจ้างหรือให้เช่า
3. รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง(เก๋ง) , รถบรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 4 ตัน (ปิคอัพ)
4. ไม่รับประกันภัยรถรับจ้าง , รับส่งนักเรียน , รถที่นำไปใช้ขับGRAB , รถสปอร์ต , รถดัดแปลง , รถแต่งซิ่ง , รถรับจ้างสาธารณะ , รถเช่า , ติดไซเรน , รถมูลนิธิ และ รถตู้รหัส 210
5. ไม่รับรถกลุ่ม 1 และ 2
6. แผนการขายนี้ไม่กำหนดอายุที่รับ แต่มูลค่ารถยนต์ขณะทำประกันภัยต้องไม่น้อยกว่า 100,000 บาท
7. อายุรถไม่เกิน 7 ปีสามารถเข้าซ่อมศูนย์ในสัญญาได้
8. เบี้ยประกันนี้รวมส่วนลดกล้อง CCTV แล้ว
9. อนุโลมค่าความเสียหายส่วนแรก 2,000 (โชว์ตารางแต่ไม่เรียกเก็บ)

 

พร้อมสิทธิ์พิเศษอื่นๆ
- เข้ารับบริการซ่อมรถ ในอู่/ศูนย์ซ่อมมาตรฐานในสัญญา กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ
- รับประกันซ่อมสี ตลอดอายุกรมธรรม์
- บริการช่วยเหลือรถเสีย 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ
***เต็มแม็กซ์ หมายถึง การเพิ่มเติม ความคุ้มครอง น้ำท่วม แผ่นดินไหว 100,000 บาท/ครั้ง และ คุ้มครองกรณีที่รถประกันภัยเสียหายสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุที่ไม่ใช่การเฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบก รวมถึงการพลิกคว่ำหรือตกข้างทางโดยไม่สามารถหาคู่กรณีมารับผิดชอบความเสียหายในอุบัติเหตุดังกล่าว ส่งผลให้รถยนต์คันเอาประกันภัยเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย บริษัทจะมอบเงินช่วยเหลือปลอบขวัญให้แก่ผู้เอาประกันภัย เป็นจำนวนเงินตามมูลค่าของรถยนต์ในขณะเกิดความเสียหายสูงสุดไม่เกิน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ต่อกรมธรรม์***