ประกันรถยนต์2+ สุดคุ้ม

ประกันรถยนต์2+ สุดคุ้ม

ประกันรถยนต์2+ สุดคุ้ม

ประกันรถยนต์ 2+ สุดคุ้ม คุ้มครองเกือบเท่าประกันชั้น 1 แต่ราคาถูกกว่าเกือบครึ่ง คุ้มมากๆ เพียง 6,300 บาทเท่านั้น  ทำได้ทั้งเก๋งและกระบะ รับประกันโดย สินมั่นคง

ราคา 6,300 บาท 

รถที่ใช้ได้  เก๋ง  กระบะ 

ไม่ต้องตรวจสภาพรถ

 รับรถ  2-15 ปี 

อายุรถ 1-15 ปี (ราคาซื้อขายต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท)

กรณีรถเกิดเหตุเป็นฝ่ายผิดและทราบคู่กรณี (บริษัทฯ อนุโลมไม่เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท)

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

 
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน)
อัตราเบี้ย "ประเภท 2+ เบี้ยเหมาแบบ Single Rate" สำหรับรถเก๋ง (รหัสรถ 110) และรถกระบะ (รหัสรถ210)
เฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น
ความคุ้มครอง
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
รหัส 110 รถยนต์เก๋ง
รหัส 210 รถกระบะ
1. ความรับผิดต่อรถยนต์
  - ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (ที่เกิดจากการชนที่มีคู่กรณีเท่านั้น)
  - ความเสียหายส่วนแรกผู้เอาประกันภัยรักผิดชอบเองกรณีเกิดเหตุเป็นฝ่ายผิด
  - รถยนต์สูญ
  - รถหาย
ตามทุนประกัน
อนุโลม 2,000 บาท/ครั้ง
ตามทุนประกัน
ตามทุนประกัน
อนุโลม 2,000 บาท/ครั้ง
ตามทุนประกัน
2.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  - ความเสียหายต่อชีวิต
  - ร่างกาย หรืออนามัย รวมผู้โดยสาร
  - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
1,000,000 บาท/คน 10,000,000 บาท/ครั้ง 1,000,000 บาท/ครั้ง
1,000,000 บาท/คน 10,000,000 บาท/ครั้ง 1,000,000 บาท/ครั้ง
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
  - อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ รวมผู้โดยสาร
  - ค่ารักษาพยาบาล
  - การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา
100,000 บาท/คน (1+6) 100,000 บาท/คน (1+6) 200,000 บาท/ครั้ง
100,000 บาท/คน (1+2) 100,000 บาท/คน (1+2) 200,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ :

1.อัตราเบี้ยดังกล่าวยังไม่รวม พรบ.
2.รถที่รับประกันภัยดังนี้
       2.1 รถเก๋ง ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า (รหัสรถ 110)
       2.2 รถกระบะใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 210) ได้แก่ รถกระมีแค็ปจดชื่อบุคคล , รถกระบะตอนเดียว , รถกระบะจดนิติบุคคล
3. ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ รถยนต์ที่นำไปใช้รับจ้าง ให้เช่า , รถที่ต่อเติมตู้ , ตู้ทึบ , ตู้เย็น , รถติดสติ๊กเกอร์ , รถสปอร์ต , รถ Super Car , โหลดเตี้ย , รถยกสูง , รถดัดแปลง , รถแต่ง , รถสาธารณะ , รถติดไซเรนทุกชนิด , รถ Econavan , รถสองแถว , รถขายกับข้าว , รถ Test Drive , รถติดสติ๊กเกอร์ทุกชนิด รวมถึงรถยี่ห้อ KIA2700 , KIA2900 , SUZUKI CARRY , MITSUBISHI , CANTER , ISUZU รุ่น NKR,NQR,NHR,NPR
4. อายุรถ 1-15 ปี (ราคาซื้อขายต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท)
5. ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
6. อัตราเบี้ยราคาเดียวตลอดอายุการทำสัญญาทั้งงานปีแรกและต่ออายุประกัน
7. กรณีรถเกิดเหตุเป็นฝ่ายผิดและทราบคู่กรณี (บริษัทฯ อนุโลมไม่เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท)
8. อัตราเบี้ยราคานี้รวมส่วนลดทั้งติดตั้งกล้องและไม่ติดตั้งกล้องแล้ว