ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา

ประกันเดินทาง MSIG

ประกันเดินทาง MSIG

ประกันเดินทาง MSIG

รายละเอียดความคุ้มครอง

1. ประกันภัยการเดินทาง Travel Easy

ระยะเวลา : 16 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2565 (3.5 เดือน)

รายเที่ยว

Starbucks e-coupon
500 THB and up 100 THB
1,000 THB and up 200 THB

รายปี

Starbucks e-coupon
Easy 3 (3,750 THB) 500 THB
Easy 2 (5,800 THB) 600 THB
Easy 1 (8,200 THB) 700 THB

2. ประกันภัยการศึกษาต่อต่างประเทศ Overseas Student

ระยะเวลา : 16 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2565 (6.5 เดือน)

เบี้ยประกันภัยขึ้นไป/คน

Starbucks e-coupon
4,700 THB 400 THB
10,000 THB 700 THB
15,000 THB 1,200 THB

แผนการเดินทางของฉัน

ขั้นตอนการซื้อประกันเดินทาง