แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

ประกันเดินทาง MSIG

ประกันเดินทาง MSIG

ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ
Travel Easy + Ontime Guarantee

อุ่นใจตลอดเส้นทาง

ความพิเศษ

คุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบิน ทั้งเที่ยวบินขาเข้าและออกจากประเทศไทย
บริการแจ้งเตือนทันที กรณีเที่ยวบินล่าช้า เกิน 3 ชั่วโมง พร้อมรับเงินชดเชย 500 บาท
มีสิทธิรับ Starbucks e-coupon สูงสุด 600 บาท ต่อท่าน

ความคุ้มครอง

ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริง สูงสุด 5,000,000 บาท
การเคลื่อนย้ายเพื่อรักษา กรณีฉุกเฉินหรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย สูงสุด 2,000,000 บาท
รับเงินชดเชย ระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดวันละ 3,000 บาท
ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
กระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว สูญหาย
กระเป๋าเดินทางล่าช้า


แผนการเดินทางของฉัน


โปรโมชั่น

มีสิทธิรับ Starbucks e-coupon เมื่อซื้อประกันภัยเดินทาง MSIG Travel Easy รายเที่ยวสูงสุด 200 บาท และรายปีสูงสุด 600 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น

รายเที่ยว

Starbucks e-coupon
บาท/ท่าน
600 บาทขึ้นไป 100 บาท
1,200 บาทขึ้นไป 200 บาท

รายปี

Starbucks e-coupon
บาท/ท่าน
3,750 บาทขึ้นไป 400 บาท
5,800 บาท ขึ้นไป 500 บาท
8,200 บาท ขึ้นไป 600 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 1 ต.ค. 66 ถึง 31 ม.ค. 67


ขั้นตอนการซื้อประกันเดินทาง

ขั้นตอนการซื้อประกันเดินทาง MSIG