ประกันเดินทาง MSIG

ประกันเดินทาง MSIG

ประกันเดินทาง MSIG

สิทธิพิเศษเมื่อซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy

ประกันเดินทาง MSIG แบบรายเที่ยว

• เบี้ยประกันตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป / ท่าน  รับบัตรสตาร์บัคส์ 100 บาท

• เบี้ยประกันตั้งแต่ 900 บาทขึ้นไป / ท่าน รับบัตรสตาร์บัคส์ 200 บาท 

ประกันเดินทาง MSIG แบบรายปี

• ทุกแผน รับบัตรสตาร์บัคส์ 500 บาท/ท่าน (ทุกแผน) รับทันทีบัตรสตาร์บัคส์ 500 บาท

 

 

 

แผนการเดินทางของฉัน