ประกันเดินทาง MSIG

ประกันเดินทาง MSIG

ประกันเดินทาง MSIG

สิทธิพิเศษเมื่อซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy

ประกันเดินทาง MSIG แบบรายเที่ยว (ต่อท่าน)

• เบี้ยประกันตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป / ท่าน  รับบัตรสตาร์บัคส์ 100 บาท

• เบี้ยประกันตั้งแต่ 900 บาทขึ้นไป / ท่าน รับบัตรสตาร์บัคส์ 200 บาท 

ประกันเดินทาง MSIG แบบรายปี (ต่อท่าน)

• Easy1 เบี้ย 8,200 บาท รับทันทีบัตรสตาร์บัคส์ 600 บาท และบัตร Miracle Lounge

• Easy2 เบี้ย 5,800 บาท รับทันทีบัตรสตาร์บัคส์ 600 บาท

• Easy3 เบี้ย 3,750 บาท รับทันทีบัตรสตาร์บัคส์ 500 บาท

โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันนี้ -  31 ตุลาคม 2562 หรือจนกว่าของจะหมด

 

 

 

แผนการเดินทางของฉัน