ประกันชั้น 1 เพียง 7,499.-/ปี

ประกันชั้น 1 เพียง 7,499.-/ปี

คุ้มครองจัดเต็ม

ประกันชั้น 1
เบี้ย 7,499.63.-/ปี

ผ่อน 0%
ฟรี! รถใช้ระหว่างซ่อม

• รับรถอายุ 2 - 15 ปี
• ทำได้ทั้ง รถเก๋งและกระบะ
• คุ้มครองรถชนรถ/ชนไม่มีคู่กรณี
• คุ้มครองรถหาย
• คุ้มครองรถไฟไหม้
• คุ้มครองน้ำท่วมรถ

 

ประกันภัยรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์

* ใช้เพื่อการคำนวนเบี้ยประกัน

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกัน

ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก 500,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อตัวรถ สูญหาย ไฟไหม้
ความเสียหายต่อรถยนต์ ไม่เกินทุนประกัน
ความเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ไม่เกินทุนประกัน
ความคุ้มครองต่อภัยเพิ่มเติม
อุบัติเหตุส่วนบุคคล  50,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล  50,000 บาท/คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท/ครั้ง

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. รับประกันรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรหัส 110 (เฉพาะรถยนต์กลุ่ม 3,4,5) คุ้มครอง 1+4 = 5 ที่นั่ง และ รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน รหัส 320 คุ้มครอง 1+2 = 3 ที่นั่ง
2. ซ่อมอู่ รับประกันรถยนต์อายุ 2 - 15 ปี (อู่ในเครือเท่านั้น)
3. ไม่ต้องตรวจสภาพก่อนทำประกัน
4. รับประกันภัยเฉพาะยี่ห้อรถยนต์และรุ่นรถตามที่ระบุไว้เท่านั้น
5. ประเภทรถที่ ไม่รับประกันกัน ดังนี้
รถยนต์แข่งขันความเร็ว, รถยนต์โหลดเตี้ย หรือยกสูง , รถแต่งซิ่ง , รถเช่า , รถมูลนิธิ , รถร่วม , รถติดไซเรนทุกชนิด , ติดตั้งเครื่องทาความเย็น , Wrap สี , เคฟลาร์ เคลือบแก้ว และอุปกรณ์เสริมความเร็ว
หมายเหตุ กรณีเกิดเหตุแจ้งสินไหมทดแทนแล้วตรวจพบสภาพรถคันที่เอาประกันภัยเป็นประเภทรถที่ระบุไม่รับประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
6. กรณีติตตั้งแก๊ส LPG , NGV (ที่มิใช่ติดตั้งจากโรงงาน) เพิ่มเบี้ยรวม 538 ต่อถัง สูงสุดไม่เกิน 2 ถัง คุ้มครองไม่เกิน 20,000 บาท ไม่รวมในทุนประกันภัย
7. อัตราเบี้ยประกันภัยแคมเปญนี้ไม่ให้ส่วนลดใดๆ อีก รวมถึงส่วนลดการติดตั้งกล้องแล้ว
8. ค่าเสียหายส่วนแรกจะเรียกเก็บทุกกรณีที่ไม่ใช่รถชนกับยานพาหนะทางบก 3,000 บาท ต่อเหตุการณ์
9. แคมเปญนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
 
หมายเหตุ ฉบับปรับปรุงเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อ 5 และเบี้ยเพิ่มคุ้มครอง รหัส 320 รถตู้ทึบ, ตู้แห้ง, คอก, โครงเหล็ก ตามผลพิจารณาอนุมัติให้มีผลตั้งแต่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป