ประกันชั้น 1 เพียง 7,499 บาท/ปี ผ่อน0%

ประกันชั้น 1 เพียง 7,499 บาท/ปี ผ่อน0%

ประกันชั้น 1 เพียง 7,499 บาท/ปี ผ่อน0%

ประกันชั้น 1 เพียง 7,499.63 บาท/ปี
ผ่อนสบายๆ 0%

รับรถสูงสุด 15 ปี
ทำได้ทั้ง รถเก๋งและกระบะ
คุ้มครองรถชนรถ รถหาย ไฟไหม้รถ น้ำท่วม
คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน

รับประกันภัยโดย สินทรัพย์ประกันภัย

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกัน

ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก 500,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อตัวรถ สูญหาย ไฟไหม้
ความเสียหายต่อรถยนต์ ไม่เกินทุนประกัน
ความเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ไม่เกินทุนประกัน
ความคุ้มครองต่อภัยเพิ่มเติม
อุบัติเหตุส่วนบุคคล  50,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล  50,000 บาท/คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท/ครั้ง

ทุนประกันภัย 100,000 บาท

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เงื่อนไขการรับประกันภัย :
1. รับประกันรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรหัส 110 (เฉพาะรถยนต์กลุ่ม 3,4,5) คุ้มครอง 1+4 = 5 ที่นั่ง และ รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน รหัส 320 คุ้มครอง 1+2 = 3 ที่นั่ง ตามรายละเอียดข้างต้น
2. ซ่อมอู่ รับประกันรถยนต์อายุ 2 - 15 ปี (อู่ในเครือเท่านั้น)
3. ไม่ต้องตรวจสภาพก่อนทาประกัน
4. รับประกันภัยเฉพาะยี่ห้อรถยนต์และรุ่นรถตามที่ระบุไว้เท่านั้น
5. ประเภทรถที่ ไม่รับประกันกัย ดังนี้
รถยนต์แข่งขันความเร็ว, รถยนต์โหลดเตี้ย หรือยกสูง , รถแต่งซิ่ง , รถเช่า , รถมูลนิธิ , รถร่วม , รถติดไซเรนทุกชนิด , ติดตั้งตู้ทึบ ตู้แห้ง , เครื่องทาความเย็น หรือรถติดตั้งโครงเหล็ก, คอก รวมถึงการ Wrap สี , เคฟลาร์ เคลือบแก้ว และอุปกรณ์เสริมความเร็ว
หมายเหตุ กรณีเกิดเหตุแจ้งสินไหมทดแทนแล้วตรวจพบสภาพรถคันที่เอาประกันภัยเป็นประเภทรถที่ระบุไม่รับประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
6. กรณีคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่ง รวมถึงติตตั้งแก๊ส LPG , NGV (ที่มิใช่ติดตั้งจากโรงงาน) เพิ่มเติมไม่เกิน 20,000 บาท โดยคิดเพิ่ม 2.5% แต่ไม่รวมในทุนประกันภัย
7. อัตราเบี้ยประกันภัยแคมเปญนี้ไม่ให้ส่วนลดใดๆ อีก รวมถึงส่วนลดการติดตั้งกล้องแล้ว
8. ค่าเสียหายส่วนแรกจะเรียกเก็บทุกกรณีที่ไม่ใช่รถชนกับยานพาหนะทางบก 3,000 บาท ต่อเหตุการณ์
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครอง
10. แคมเปญนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ ฉบับปรับปรุงเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อ 8 ตามผลพิจารณาอนุมัติให้มีผลตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป