ประกันสุขภาพ “อุ่นใจรักษ์ ดีไลท์”

ประกันสุขภาพ “อุ่นใจรักษ์ ดีไลท์”

ประกันสุขภาพ “อุ่นใจรักษ์ ดีไลท์”

แผนเหมาจ่ายต่อครั้ง “อุ่นใจรักษ์ ดีไลท์”
จากวิริยะประกันภัย

ประกันสุขภาพที่ทำให้คุณอุ่นใจในยามเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ ด้วยแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล จากวิริยะประกันภัย ที่พร้อมดูแลคุณ 24 ชั่วโมง ด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 1.5 ล้านบาทต่อครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี พร้อมเข้ารับการรักษาที่ดีที่สุดจากเครือข่ายสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานจากโรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ BDMS ทั่วประเทศไทย

 

ประกันเดินทาง AXA

คุ้มครองค่าห้องผู้ป่วย สูงสุด 10,000 /วัน

ประกันเดินทาง AXA

คุ้มครองค่ารักษาจากอุบัติเหตุ สูงสุด 1.5   ล้านบาท

ประกันเดินทาง AXA

มั่นใจกับมาตรฐานการรักษาพยาบาล จากโรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ BDMS ประเทศไทย

ประกันเดินทาง AXA

ผ่อน  0%

 

ตารางผลประโยชน์ – เหมาจ่ายต่อครั้ง แผนอุ่นใจรักษ์ ดีไลท์

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์(บาท)
แผนที่ 1
แผนที่ 2
แผนที่ 3
แผนที่ 4
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพัก รักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 450,000 650,000 850,000 1,500,000
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 3,500 5,000 6,500 10,000
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพัก รักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 7,000 10,000 13,000 20,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ตามจริง ตามจริง ตามจริง ตามจริง
ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000 5,000 5,000 5,000
ค่าบริการรถพยาบาล 5,000 5,000 5,000 30,000

ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชม. รวมทั้งการรักษาต่อเนื่อง 31 วัน

ตามจริง ตามจริง ตามจริง ตามจริง
ค่าธรรมเนียมแพทย์

สำหรับแพทย์ คณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์

ตามจริง ตามจริง ตามจริง ตามจริง

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ กรณีคนไข้ใน และค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์(บาท)
แผนที่ 1
แผนที่ 2
แผนที่ 3
แผนที่ 4

ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

450,000 650,000 850,000 1,500,000

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกายและอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

500,000 500,000 500,000 500,000
ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน และไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี) 1,000 1,000 1,000 1,000

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เงื่อนไขการสมัครและการรับประกัน

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 65 ปี

ผู้เอาประกันภัยอายุ ไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี
ผู้เอาประกันภัยอายุ 61 – 65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปี
ผู้เอาประกันที่อายุระหว่าง 15 วัน ถึง 9 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาอย่างน้อย 1 คน และแผนประกันจะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและผู้ป่วยนอกจะคุ้มครองทันที ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก ทั้งนี้ต้องไม่ใช่การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย
ทุนความคุ้มครองค่ารักษาสูงสุดรวมกันไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อผู้ขอเอาประกัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาใบคำขอเอาประกันตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท 
 
เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ
การเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล      หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หาย ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย
เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
 
หมายเหตุ
 แผนความคุ้มครองนี้สำหรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ BDMS ประเทศไทย
 เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะปรับเปลี่ยนตามอายุที่เปลี่ยนแปลง และประวัติการเคลม
 ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง