ชนหนัก ซ่อมไม่ไหว ประกันชั้น 1 จ่ายให้!

ชนหนัก ซ่อมไม่ไหว ประกันชั้น 1 จ่ายให้!

ชนหนัก ซ่อมไม่ไหว ประกันชั้น 1 จ่ายให้!

ประกันรถยนต์ชั้น 1 กรุงเทพประกันภัย เคลมง่าย อู่เยอะ เบี้ยน้อย ทุนประกันสู้งสูง

คุ้มครองคุ้มค่า ราคาน่าคบ เบี้ยเริ่ม  11,000 บาท พลาดแล้วพลาดเลย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1จากกรุงเทพประกันภัย มั่นใจ คุ้มครองรถคุณและคู่กรณี หรือไม่มีคู่กรณี พร้อมให้ความคุ้มครอง ครอบคลุมในกรณี รถหาย , หรือ ไฟไหม้  มั่นใจ เคลมได้ ไม่สะดุด มั่นใจกับอู่ที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วประเทศไทย วางใจได้ ไม่มีหมกเม็ด!


คุ้มครองรถหาย ไฟไหม้
คุ้มครองภัยก่อการร้าย 
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย/คน 1,000,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก/ครั้ง 1,000,000

ปรึกษาฟรี!

 

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เงื่อนไขการทำประกัน
- ไม่รับรถใช้รับจ้าง-ให้เช่า
- ตรวจสภาพรถก่อนการรรับประกัน
- มีค่าความเสียหายส่วนแรก   3,000 บาท 
*กรณีเคลมสด คู่กรณีเป็นรถชนรถ หรือ ไม่ใช่รถชนรถ  
แต่เคลมหนักไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้ อนุโลมไม่เรียกเก็บ