ประกันบ้าน Baania

ประกันบ้าน Baania

ประกันบ้าน Baania

ประกันบ้านแสนรัก เบี้ย 1,800 บ./ปี
แผน 1 1,800.-
ประกันบ้านแสนรัก เบี้ย 2,800 บ./ปี
แผน 2 2,800.-
ประกันบ้านแสนรัก เบี้ย 3,800 บ./ปี
แผน 3 3,800.-

 

ประกันบ้านแสนรัก

     ประกันที่คุ้มครองที่อยู่อาศัยทั่วไป บ้าน อาคาร สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 และ 2 รวมถึงทรัพย์สินภายใน

ความคุ้มครองมาตรฐาน

  • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยานและภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
  • ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ, ภัยลูกเห็บ
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน (บาท)
แผน1 แผน2 แผน3
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยานและภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) 1,000,000 1,500,000 2,000,000
ความสูญเสียหรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ, ภัยลูกเห็บ
หมายเหตุ  ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิด 20,000 บาทต่อปี
20,000 20,000 20,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม (จำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อปี)  
ภัยลมพายุ 100,000 150,000 200,000
ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ 100,000 150,000 200,000
ภัยลูกเห็บ 100,000 150,000 200,000
ภัยน้ำท่วม 100,000 150,000 200,000
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า  20,000 20,000 20,000
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อการดับเพลิง 100,000 150,000 200,000
ค่าขนย้ายซากทรัพย์สิน หากสถานที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัยที่ประกันคุ้มครอง 100,000 150,000 200,000
เบี้ยประกันภัย รวมอากรแสตมป์และภาษี 1,800.81 2,800.19 3,800.64