ประกันภัยโควิด-19 ครบ คุ้มค่า

ประกันภัยโควิด-19 ครบ คุ้มค่า

ประกันภัยโควิด-19 ครบ คุ้มค่า

ประกันภัยโควิด-19 ซุปเปอร์ ชีลด์ เบี้ย 399/ปี
ข้อตกลงคุ้มครองโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 50,000.-
เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (สูงสุด 14วัน)  500.-/วัน
คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 50,000.-
เบี้ย 399.-
ประกันภัยโควิด-19 ซุปเปอร์ ชีลด์ เบี้ย 599/ปี
ข้อตกลงคุ้มครองโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 100,000.-
เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (สูงสุด 14วัน)  500.-/วัน
คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 50,000.-
เบี้ย 599.-
ประกันภัยโควิด-19 จริงใจจ่ายจริง เบี้ย 439/ปี
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน(IPD) สำหรับโรคที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 30,000.-
เงินชดเชยกรณีนอนรพ.จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (สูงสุด14วัน) 500.-/วัน
คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 300,000.-
คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000.-
เบี้ย 439.-
ประกันภัยโควิด-19 จริงใจจ่ายจริง เบี้ย 599/ปี
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน(IPD) สำหรับโรคที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 50,000.-
เงินชดเชยกรณีนอนรพ.จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (สูงสุด14วัน) 500.-/วัน
คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 500,000.-
คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 50,000.-
เบี้ย 599.-