ประกันบ้าน FOR LADY

ประกันบ้าน FOR LADY

ประกันบ้าน FOR LADY

เที่ยวนอกบ้านสบายใจ ให้เราดูแลบ้านคุณเอง!

        ครอบคลุมทุกความเสี่ยงภัย ด้วย ประกันบ้านที่อยู่อาศัย ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของสาวๆ ให้คุณอุ่นใจอย่างไร้กังวล กับความคุ้มครองที่คุณสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองตามความต้องการ พร้อมบริการช่วยเหลือ ที่คัดมาแล้วว่า จำเป็น! อาทิ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินจัดหาช่างประปา, กุญแจ, ไฟฟ้า เป็นต้น 

คุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท

คุ้มครองบ้านจากเหตุไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ฯ
คุ้มครองภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บตก ฯ
คุ้มครองทรัพย์สินกรณีถูกโจรกรรม
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ความคุ้มครองประกันบ้าน for Lady
1. ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ระเบิด, ภัยจากการเฉี่ยว และการชนของยานพาหนะ, ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) , ภัยจากอากาศยาน, ภัยจากนัดหยุดงาน การจราจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย
2. ภัยธรรมชาติ (ลมพายุ, แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด, คลื่นใต้น้ำ, สึนามิ)
3. น้ำท่วม
4. ภัยจากการจราจลและนัดหยุดงาน
5. ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (เกิดจากฟ้าผ่า หรือทำให้เกิดไฟไหม้)
6. ความเสียหายต่อโบราณวัตถุหรือศิลปะวัตถุ

7. การโจรกรรม ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ มีร่องรอยงัดแงะ

- ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

- ความเสียหายต่ออาคารสิ่งปลูกสร้าง ค่าซ่อมแซมประตู-หน้าต่าง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ล็อคและกุญแจ (ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยต่อปี)

- ทรัพย์สินส่วนบุคคล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา เช่น กระเป๋า โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์สื่อสาร และความสูญเสียหรือเสียหายของนาฬิกาทุกชนิด ของสะสม หรือของตั้งโชว์

8. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระจก
9. ความรับผิดต่อความเสียหายการบาดเจ็บเสียชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ภายในสถานที่เอาประกันภัย)
10. ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล ของผู้เอาประกันภัยและบุคคลที่อาศัยในสถานที่เอาประกันภัย อันเกิดจากความเสียหายจากภัยข้อที่ 1- 6
11. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
12. ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว

13. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชม. ฟรี!

- บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับประปา 

- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเรื่องไฟฟ้าภายในบ้าน

- บริการช่วยเหลือทางกุญแจบ้าน

- ประสานงานอื่นๆ เช่น จัดหาที่พักในกรณีฉุกเฉิน, การจัดสวนและออกแบบสวน