ประกัน Motor Add On

ประกัน Motor Add On

ประกัน Motor Add On

ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ MOTOR ADD ON

     หลายคนสงสัย ว่า อะไรคือ ประกันรถ MOTOR ADD ON จำเป็นยังไงในเมื่อซื้อประกันรถยนต์แล้ว มันก็ต้องคุ้มครองหมดสิ ทำไมจะต้องซื้อเพิ่มด้วยหละ เปลืองเงินเปล่า??

     จริงๆ แล้ว กรมธรรม์ประกันรถยนต์บางประเภท จะมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป ซึ่งประกันรถยนต์ Motor Add On จะเป็นการเพิ่มประกันเสริม เพื่อชดเชยค่ารักษาพยาบาล และจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายได้รายวัน กรณีผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ในรถยนต์ รวมถึงเงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุ และผลประโยชน์ชดเชยกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิงจากไฟไหม้ อุบัติเหตุ สูญหาย อีกด้วย

แล้วจะซื้อยังไง แพงไหม??

     มีประกันรถยนต์ชั้นไหนก็สามารถซื้อความคุ้มครองนี้เพิ่มเติมได้ โดยไม่จำกัดอายุรถ แต่จะต้องเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล

ประกันรถยนต์ Motor Add On คุ้มครอง 1 ปี มีให้เลือก 2 แผนความคุ้มครอง

แผนที่ 1 ราคา 1,800 บาท
แผนที่ 2 ราคา 2,800 บาท

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ความคุ้มครอง จำนวนเงินประกันภัย (บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2
1) หมวดเงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ และทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล (จ่ายค่าทดแทนสูงสุดไม่เกิน 30 วันต่ออุบัติเหตุ) 3,000 ต่อวัน 3,000 ต่อวัน
2) หมวดเงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุ (จ่ายค่าทดแทนสูงสุดไม่เกิน 3 ครั้งต่อปีกรมธรรม์)    
  2.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูก 3,000 ต่อครั้ง 3,000 ต่อครั้ง
  2.2 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด หรือประมาทร่วม หรือยังไม่ทราบผลการพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าฝ่ายใดถูก ฝ่ายใดผิด ไม่คุ้มครอง 1,500 ต่อตรั้ง
3) หมวดเงินชดเชยผลประโยชน์ กรณีรถยนต์สูญหาย หรือเสียหายสิ้นเชิงจากไฟไหม้ และอุบัติเหตุ 50,000 50,000