เที่ยวปีใหม่ปลอดภัย ให้ประกันบ้านดูแล

เที่ยวปีใหม่ปลอดภัย ให้ประกันบ้านดูแล

เที่ยวปีใหม่ปลอดภัย ให้ประกันบ้านดูแล

ประกันอัคคีภัย ประกันบ้านที่คุ้มครองความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ไฟฟ้าลัดวงจร ช่วยคุณเปลี่ยนหนักกลายเป็นเบา ครอบคลุมทั้งบ้านและทรัพย์สิน เบี้ยเริ่มวันละ 3 บาท นอกจากนี้ยัง คุ้มครองการถูกขโมยงัดแงะ โดยเฉพาะในช่วงที่ไม่มีใครอยู่บ้าน หรือ แม้กระทั่ง น้ำท่วม อีกด้วย

ประกันสุขภาพ

คุ้มครองไฟไหม้บ้าน 300,000 บาท
เบี้ยเริ่ม 700 บาท/รายปี

ประกันรถยนต์มนุษย์เงินเดือน

คุ้มครองไฟไหม้บ้าน 3-500,000 บาท เบี้ยเริ่ม 2,149 บาท/รายปี

ประกันสุขภาพ

คุ้มครองไฟไหม้บ้าน 300,000-2,000,000 บาท เบี้ยเริ่ม 1,628 บาท/รายปี

ประกันสุขภาพ

คุ้มครองไฟไหม้บ้าน 1-500,000 บาท เบี้ยเริ่ม 165 บาท/คุ้มครอง 3 วัน

ประกันสุขภาพ

คุ้มครองไฟไหม้บ้าน สูงสุด 10,000,000 บาท เบี้ยเริ่ม 1,724/รายปี

ประกันสุขภาพ

คุ้มครองไฟไหม้บ้าน สูงสุด 10,000,000 บาท เบี้ยเริ่ม 2,885 บาท/รายปี