ประกันอุบัติเหตุเที่ยวสบายใจ 999 บ./ปี

ประกันอุบัติเหตุเที่ยวสบายใจ 999 บ./ปี

ประกันอุบัติเหตุเที่ยวสบายใจ 999 บ./ปี

ประกันที่ดูแลคุณจากความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในสถานการณ์ต่างๆ

ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร อาศัยอยู่ภาคไหนของประเทศไทย ก็ได้รับสิทธิ์คุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ได้รับบาดเจ็บจากสัตว์หรือเครื่องจักรในระหว่างการทำงาน บาดเจ็บขณะเข้าร่วมเทศกาล ถูกทำร้ายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ หรืออุบัติเหตุจากการขับขี่ รวมไปถึงกรณีถูกโจรกรรมทรัพย์สินอีกด้วย

เบี้ยเพียง 999 บาท/ปี เท่านั้น

ไม่ต้องสำรองจ่าย
ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ (เฉพาะแผนหลัก)
คุ้มครองอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
คุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย หรือ อุบัติเหตุการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
คุ้มครองอุบัติเหตุจากเครื่องจักรขณะทำงาน หรือ สัตว์ทำร้าย
คุ้มครองอุบัติเหตุขณะเข้าร่วมเทศกาลประจำปี

คุ้มครองโจรกรรม

รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สนใจกรอกข้อมูลด้านล่างกับพี่หมีทีคิวเอ็มได้เลย

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ตารางความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุ เที่ยวสบายใจ 999 บาท/ปี

ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ เที่ยวสบายใจ ทุนประกันภัย (บาท)
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
- เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป 250,000
- เนื่องจากภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 250,000
- เนื่องจากอุบัติเหตุการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 125,000
- เนื่องจากการถูกฆาตรกรรม หรือทำร้ายร่างกาย 125,000
- เนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้การประกอบวิชาชีพ 500,000
- เนื่องจากสัตว์ทำร้าย 500,000
- ขณะเข้าร่วมเทศกาลประจำปี 1,000,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมการการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือ ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 10,000 ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องจักรที่ใช้ประกอบอาชีพ หรือ สัตว์ทำร้าย 20,000 ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุขณะเข้าร่วมเทศการณ์ประจำปี 40,000 ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ความคุ้มครองเพิ่มเติม การโจรกรรม (จร.2)
- เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ภายในครัวเรือน เครื่องเสียง เครื่องดนตรี เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของ หรืออยู่ในดูแลความครอบครองโดยผู้เอาประกันภัย (ยกเว้นคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน ทรัพย์สินบนเฉลียง ระเบียงในที่โล่ง และทรัพย์สินส่วนบุคคล ทรัพย์สินที่ระบุยกเว้นไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย เช่น เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เอกสารทางการเงินต่างๆ เป็นต้น) 50,000
อัตราเบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร) 999.-

อาชีพที่ไม่รับประกัน ได้แก่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง / แมสเซ็นเจอร์ / เจ้าหน้าที่ขับรถรับจ้างแท็กซี่ / รถโดยสารประจำทางรถเมล์ / เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / รปภ. / กรรมกรทุกสาขาอาชีพ

รับประกันโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันรถยนต์มนุษย์เงินเดือน